«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ دی ۸, چهارشنبه

دیدنی های «ولایت آقا»، ۳۵ سال پس از انقلابی خلقی و شکوهمند! ـ بازپخشش

علی عراقچی یکی از اعضای گروه گفتگوهای هسته ای جمهوری اسلامی در «توییتر» از مردم ایران خواسته با هشتگ: «MustSeeIran»، جاهای دیدنی را به جهانگردان نشان دهند  ...

چیزی که من می توانم نشان بدهم این دبستان های کَپَری سده های میانی در بلوچستان ایران است!

از «گوگل پلاس» با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

  https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/04/blog-post_8632.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!