«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آذر ۲۷, شنبه

می پندارید تنها آن ها که برای پاسداری از دین شان سر می بُرند، سزاوار بهشت اند؟! ـ بازپخشش

از فرمایشات امام جعفر صادق (ع) درباره ی چند جانور زمینی که با مسلمانان همنشین شده و به بهشت رهسپار شده اند:
۱ ـ  «الاغ بلعم بن باعور»

 الاغی است که به دست «بلعم» کشته شد. هنگامی که «بلعم» می خواست سوارش شود و بالای کوه، حضرت موسی را نفرین کند، الاغ از آماجش خبردار شد و همانجا ماند. «بلعم» هر اندازه او را زد تا راه برود از جایش تکان نخورد و سپس به خواست خدا زبان گشود و گفت:
تو می خواهی من ترا سواری دهم تا پیامبر مرا نفرین کنی؟ هرگز نخواهم رفت. «بلعم» که «مستجاب الدعوه» بود و غرور او را فراگرفته بود، آنقدر الاغ را زد تا مرد!

۲ ـ «ناقه حضرت صالح»

شتری است که صالح پیغمبر برانگیخت معجزنمائی خویش را و قوم عاد را از کشتن آن شتر برحذر داشت و چون قوم نصیحت واندرز صالح را ناشنوده گرفتند و شتر را کشتند، خداوند صاعقه ای بر آنان فرو فرستاد و قوم تباهکار کافر رابکشت.»

۳ ـ «گرگ حضرت یوسف»

۴ ـ «سگ اصحاب کهف»

برخی هم گفته اند «گوسفند قربانی هابیل» و «گوسفند قربانی حضرت ابراهیم (ع)» که به جای حضرت اسماعیل ذبح کرد، وارد بهشت خواهند شد و احتمالا حیوانات دیگری هم باشند.

برگرفته از کتاب «بحارالانوار»٬ جلد هشتم، صفحه ۱۹۵، تفسیر علی بن ابراهیم ٬ صفحه ۳۹۴

از «گوگل پلاس» با پارسی نویسی، ویرایش و بازنویسی درخور از سوی اینجانب؛ برنام نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/10/blog-post_8.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!