«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آذر ۱۲, جمعه

مورچه ی تیمور هم لنگ مانده است! ـ بازپخشش

یه بار گوشه اتاق نشسته بودم؛ یه مورچه می خواست از یه گوشه بره بالا. ١٣٢ بار تلاش کرد؛ آخرش پشیمون شد؛ رفت.

آینده و زندگی یه جوون رو نابود کرد با این عملش!

از «گوگل پلاس» محمد حسینی

عنوان از اینجانب است. ب. الف. بزرگمهر

 https://www.behzadbozorgmehr.com/2012/12/blog-post_2390.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!