«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ دی ۸, چهارشنبه

جوانمردی کنید و انگشت تان را از سوراخ دعای مان بیرون بکشید! ـ بازپخشش

اگر و مگرهای گفتگوی دوباره ی رژیم سگ مذهب اسلام پیشگان با «یانکی» ها از دیدِ «استاد کُ.خُل عبّاسی» که بگمانم در کودکی، پس از چندین و چند بار افتادن در بازی «تاب، تاب، عبّاسی»، مُخش تاب برداشته و سپس به کیش و آیین اسلام پیشگان سیزده امامی گرویده است.

«شرط نخست آن است که آمریکا تمامی وب‌سایت‌های پورن خود را مسدود کند. شرط دوم آن است که امریکا باید حجاب را برسمیت شناخته و آن را بپذیرد. شرط سوم آن است که آمریکا باید وال‌استریت را به عنوان مرکز ربای جهانی بسته و اقتصاد رِبَوی [را] کنار بگذارد. شرط چهارم، جمع کردن بساط اسراییل است. شرط پنجم آن است که امریکا باید بپذیرد مسلمان شود. از من به شما نصیحت! تا اینها را به دین خود درنیاورده اید، دست از سرشان برندارید! ما اگر به زیر دوخَمِ امریکایی‌ها نرفته و آنها را شیعه دوازده‌ امامی نکنیم، امریکا ما را به دین خود درآورده و ما را رباخوار، فاسد و به خدمت سبک زندگی امریکایی درمی‌آورد.»* ولی، پیش از این اگر و مگرهای پنجگانه، جوانمردی کنید و انگشت تان را از سوراخ دعای مان بیرون بکشید!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/11/blog-post_87.html

* از شیرین زبانی های حسن عباسی، اندیشه پردازِ جریان نامور به «اصولگرایی»، خاستگاه: «اعتماد»، برگرفته از «انتخاب»  ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷

پارسی نویسی:

در بسیاری باره ها می توان بجای واژه ی از ریشه عریی «شرط» از «اگر و مگر» سود جُست.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!