«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ دی ۹, پنجشنبه

بر بنیاد کدام هوده ی تاریخی یا جهانی، عربستان برای مردم یمن رییس جمهور می کارد؟ ـ بازپخشش

بر بنیاد برآورد سازمان فرادولتی «سِیو دِ چیلدرن» از آغاز یورش های عربستان به یمن برای بازگرداندن «عبد ربه منصور هادی» به ریاست جمهوری آن کشور، تاکنون ۸۵ هزار کودک زیر پنج سال از گرسنگی و خوردن خوراک زیانبار برای فرونشاندن گرسنگی جان باخته‌اند. بر پایه آمارهای سازمان یادشده، در برابر هر کودک یمنی که در پی شلیک گلوله یا بمب می‌میرد، ده‌ها کودک دیگر به شَوَند گرسنگی و خوردن خوراکی های زیانبار جان می‌دهند.*

 از چندی پیش به این سو، رسانه های امپریالیستی ـ سیونیستی، دانسته و آگاهانه، مردم یمن را در واژه ی بسیار نابجای «حوثی» که اشاره ای آبزیرکاهانه به پیروان گونه ای شیعه ی چهارامامی دارد، گنجانده و چپ و راست در نوشته های خود بکار می برند. در این زمینه، سیاست جدایی فکنانه و خودی و ناخودی کردن مردم یمن از سوی رژیم سگ مذهب و سزاوار سرنگونیِ اسلام پیشگان فرمانروا بر ایران، نقشی برجسته در زمینه سازی و پیشبرد سیاست امپریالیست ها برهبری «یانکی» ها و رژیم مزدور عربستان و دیگر شیخک ها و خرسک های درون و پیرامون شاخاب پارس داشته و دارد. از این نکته که بگذریم و به آن در اینجا بیش تر نمی پردازم، چه کسانی از این هوده برخوردارند تا در یمن یا هر کشور دیگری در جهان، رییس جمهور برگزینند و بکار گمارند؟ آیا جز آن است که در یمن، تنها و تنها خود توده های مردم آن کشور از چنین هوده ای برخوردارند و بس؟ و اگر چنین است، چگونه رژیم پلید عربستان به بهایی بسیار سنگین و مرگبار که آمار یاد شده از سوی سازمان یاد شده در بالا، تنها نمودی از میان دیگر نمودهای بدبختی بزرگ دامنگیر شده در آن کشور را به نمایش نهاده از چنین هوده ای برخوردار شده که رییس جمهوری دست نشانده و پیش تر رانده شده از سوی مردم آنجا را دوباره بر چنان جایگاهی بنشاند؟ و آیا این همه، بهانه ای برای پیشبرد سیاست های جنگ افروزانه ی امپریالیست های «یانکی» برای چنگ اندازی بر سرزمین هایی تازه نیست؟ آیا آن رژیم آسمانی ریسمانی کوته بین، دو گام جلوتر را نمی بیند که امپریالیست ها و بویژه «یانکی» ها، فرمانروایی سرراست و بی سرِ خر بر سرزمین های منطقه در فرجام کار را در سر می پرورانند؟   

مرگ بر امپریالیسم جهانی!

ب. الف. بزرگمهر   یکم آذر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/11/blog-post_47.html

* بنیاد خبر، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!