«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ دی ۷, سه‌شنبه

شما هم اگر تن تان می خارد، بگویید تا سرتان را زیر آب کنم!

رسانه ای بیگمان از آنِ تی تیش مامانی های ششلول بندهای «جامعه [نامور به] جهانی» است که گویا هر سال، بهترین زنان جهان را می شناسد و در گاهنامه اش می گنجاند تا دیگران نیز آن ها را بشناسند. امسالِ ترسایی نیز ده زن را برگزیده که این یکی در جایگاه سوم آن خودنمایی می کند. ببینید چه می گوید:
شما هم اگر تن تان می خارد، بگویید تا سرتان را زیر آب کنم!

جای آگاتا کریستی تهی!

ب. الف. بزرگمهر   هفتم دی ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!