«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۱۵, یکشنبه

برادران این درخت را سخت پاس دارید تا نمادی برای شکوفایی اسلام عزیز باشد

برادران این درخت را سخت پاس دارید تا نمادی برای شکوفایی اسلام عزیز باشد.* اگر زمانی خدای نکرده، زبانم لال، خشک شد، گناه آن بر گردن این حقیر نیست. مشغول ذمّه ی خدای تبارک و تعالی خواهید بود، چنانچه بهنگام پاسداری غفلت کرده، خواب تان برده یا دست به آب و اینا رفته باشید. ما پیشاپیش می دانیم که دشمن در پای آن خواهد شاشید. اینکه هیچکدام از سخنان و فرمان های ما تاکنون سبز نشده نیز به همین دو دلیل است.

از زبان «کیر خر نظامِ خرموش پرور»:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اسپند ماه ۱۴۰۰

* در ایران، ۱۵ اسپند ماهِ هر سال، روز درختکاری نامگذاری شده که در آن، مردم به کاشتن نهال برانگیخته می‌شوند. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران پیش از نیمروز امروز (یکشنبه) در چاردیواری (محوطه) دفتر رهبری نهال کاشت.

گزیده ای برگرفته از «اسپوتنیک»   ۱۵ اسپند ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!