«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۲, سه‌شنبه

چند بار دیگر باید حُسنِ نیّت نشان دهیم تا باور کنی؟

دیگر کدام جُستار بر جای مانده که ما حُسنِ نیّت خودمان را نشان نداده باشیم؟* ما سال هاست که آن را تمام و کمال نشان تان داده ایم. چند بار دیگر باید حُسنِ نیّت نشان دهیم تا باور کنی؟ کور که نیستی؟! می خواهی تو کودک خردسال را نیز بخوابانیم و تنقیه کنیم؟

از زبان عموسام:  ب. الف. بزرگمهر   دوم فروردین ماه ۱۴۰۱

* «ما به مرحله نهایی توافق نزدیک هستیم. در اندک موضوعات بسیار مهم باقی‌مانده، ابتکاراتی را از طریق هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا به آمریکا ارائه کرده‌ایم. اکنون این طرف آمریکایی است که باید حسن‌نیت ادعایی خود را در عمل نشان دهد.»

از گفته های «کودک خردسال نظام» در گفتگو با همتای عراقی خود، برگرفته از «تسنیم»   یکم فروردین ماه ۱۴۰۱

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!