«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۲۸, شنبه

شایان درنگ آن چند الف بچه ی مزدور انگلیس که بیانیه ای دوپهلو از خود در کردند

«ولادیمیر پوتین»، مهتر جمهور روسیه گفت که در یورش «کی‌یف» به «دونباس» و «کریمه»، تنها جُستارِ زمان در میان بود.*

پوتین افزود که اوکراین بگونه ای آماجمندانه برای چنین برنامه ای («سناریویی») آماده شده بود. مهتر جمهور روسیه بر این نکته پافشرد که «کی‌یف» به «ایالات متحد» [بخوان «یانکی» ها!] و شماری از کشورهای باختری دلگرم است.

برنامه های یورش نیروهای رزمی اوکراینی به «دونباس» در ماه مارس ۲۰۲۲ از سوی وزارت پدافند (دفاع) روسیه گزارش شده بود. بگفته ی سرلشکر «ایگور کوناشنکوف»، سخنگوی آن وزارتخانه، در گواهی های پوشیده و پنهانی (اسناد محرمانه) «کی‌یف»، روی آوری (توجه) ویژه‌ای به گزینش یاریکِ سربازوَشانِ (شبه نظامیان) شده بود.

برگرفته از «اسپوتنیک»   ۲۵ اسپند ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و اندک بازنویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

* «نه یک گام به پس!»  ب. الف. بزرگمهر   هفتم بهمن ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/01/blog-post_27.html

به این بیانیه ی دوپهلو و فریبکارانه خواهم پرداخت. پیش نویس های آن آماده است؛ تنها باید کمی بهتر شوم و بتوانم بدون درد پشت میز بنشینم.  ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ اسپند ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!