«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۵, جمعه

هان بادبادی بیشرم و آبرو! می توانی بگویی گُه پسرت در آنجا چه گُهی می خورد؟

هان بادبادی بیشرم و آبرو که در اندیشه ی کاربرد جنگ ابزارهای شیمیایی و زیستی در اوکراین و روسیه ای، می توانی بگویی گُه پسرت در آنجا چه گُهی می خورد و چنان سرمایه ای را ازکجا بدست آورده است؟

ب. الف. بزرگمهر   پنجم فروردین ماه ۱۴۰۱ 

***

«ایالات متحد» باید دست داشتن گمان برانگیز پسر «جو بایدن» [«پرزیدنت بادبادی»]، مِهتَرِ  جمهور آن کشور در پژوهش های گمان برانگیز در اوکراین را روشن کند. «مسکو» از «ایالات متحد» می‌خواهد داوهای «هانتر بایدن» درباره ی هماوندی هایش با آزمایشگاه‌های زیستی اوکراین را روشن نماید.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی «کرملین» امروز، آدینه گفت که روسیه می خواهد دیدگاه دولت «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها] درباره ی دست داشتن «هانتر بایدن» در پشتیبانی مالی آزمایشگاه های زیستی در اوکراین که «مسکو» به انجام پژوهش های گمان برانگیزِ جنگ ابزارهای زیستی در آن ها بدگمان است را بشنود.

برگردان گزیده ای برگرفته از «آر تی» به پارسی (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!