«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۱۸, چهارشنبه

نه تنها کون تان که بیضه های اسلامی تان نیز بیمه نخواهند شد

بیخود شکم تان را ساوُن نزنید! نه تنها کون تان که بیضه های اسلامی تان نیز بیمه نخواهند شد. بدبخت ها! تازه کمی اندیشناک باشید که اگر دوباره «ترامپ» یا گاومیشی بدتر از او به میدان فرستاده شود، چه خاکی بسر خواهید کرد؟ واکنشگر (رِاکتور) هسته ای دوباره پر شده از پِهِن گاو و گوسپند، سرمایه های سترگ برباد رفته و آشِ نخورده و دهانِ سوخته خواهید ماند. ما در اینجا از اینکه تا این اندازه در اندیشه ی پایوری سرمایه های تان هستید و هیچکدام از بهره وری های ملی کشورتان از آنچنان برجستگی برای تان برخوردار نیست، هم خرسندیم و هم دل مان برای مردمی که زیرِ فرمان شما در همه چیز درمانده اند، می سوزد.

از زبان «جنِّ بوداده»:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ اسپند ماه ۱۴۰۰ 

***

«جنِّ بوداده»، سخنگویِ «کاخ روسیاه» در همایشی رسانه ای در پاسخ به پرسشی درباره ی پایوری (تضمین‌) خواهیِ «گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان» از «یانکی» ها

 در گفتگوهای «وین» بر این پایه که آیا آمریکا پس از بازگشت به سازشِ هسته‌ای می‌تواند این خواسته را پایور کند و اینکه آیا دولت‌ های پسین این سازش را زیر پا نخواهند نهاد، گفت:
«اگر به چیزهایی که در چند سال کنونی رخ داده بنگرید، می‌ بینید که سازش هسته‌ ای در «دولت اوباما ـ بایدن» پذیرفته و به پیش برده شد. هنگامی که مِهتَرِ جمهور پیشین: ترامپ سازش را زیر پا نهاد، گواه پیامدها و نشانه های کشنده اش از آن میان، نبود آگاهی به برنامه هسته‌ای ایران بودیم؛ آنها پیشرفت زیادی بسوی دست یابی به جنگ ابزار هسته‌ای داشته‌ اند؛ بنابراین، امیدوار باشیم همه ی «دموکرات‌ ها» و «جمهوری‌ خواهان» پی ببرند که این کار چه ندانمکاری [بزرگی] بوده است و اگر ما به سازش بازگردیم، چیزی که به آن نزدیکیم، اگرچه همیشه واپسین ریز و شپش ها هستند که باید رویشان کار کنیم، پیامی که به جهان می‌ فرستیم این‌ خواهد بود که این کار نه تنها دربرگیرنده ی بهره وری های جهانی است که در راستای بهره وری های ملی آمریکا جدا از اینکه چه کسی در «کاخ سپید» باشد نیز هست.

برگرفته از گزارشی شلخته در «اسپوتنیک»  ۱۸ اسپند ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر) 

***

 

گفته های «مایک پنس» درباره ی برخورد مِهتَرِ جمهور آینده ی «یانکی» ها در برابر «برجامِ سگ مردم»

معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا اظهار داشت که اگر رئیس جمهور بعدی این کشور جمهوری‌خواه باشد، ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران خارج خواهد شد.

به گزارش اسپوتنیک، مایک پنس، معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی هیوم مدعی شد که اگر در آینده یک فرد جمهوری‌خواه رئیس جمهور ایالات متحده شود، او نیز مجدداً از توافق هسته‌ای جدید با ایران خارج خواهد شد.

پنس تصریح کرد: من بر این باورم که در انتخابات بعدی حزب جمهوری‌خواه کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در سال ۲۰۲۲ به دست خواهد گرفت و معتقدم که در سال ۲۰۲۴ به کاخ سفید باز خواهیم گشت.

معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا افزود: هر کسی که اکنون بر سر میز مذاکره است باید بداند که این اتفاق خواهد افتاد. ما در آینده یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه داریم و در سال ۲۰۲۵، زمانی که رئیس‌جمهور و دولت ما جمهوری‌خواه خواهد بود - چنانچه برنامه جامع اقدام مشترک احیا شود- ما در دولت جدید بخشی از صدای آمریکایی‌ها خواهیم بود که برای پایان دادن فوری به توافق هسته‌ای تلاش خواهیم کرد.

برگرفته از «اسپوتنیک»   ۱۸ اسپند ماه ۱۴۰۰

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!