«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۱۴, شنبه

اینک زمان آزمون تاریخی دیگری فرا رسیده است ...

فرمانروایان سرزمین کهن چین! اینک زمان آزمون تاریخی دیگری فرا رسیده است. امیدوارم از این آزمون سربلند بیرون بیایید و ماجرای بس تلخ و غم انگیزِ «آمریکا ببر کاغذی است» و شیر کردن زنده یاد احمد سوکارنو به پشتگرمی چنان آوازه گری ها و سپس به کشتن دادنِ بیش از یک میلیون اندونزیایی و از آن میان، کمونیست های راستین آن کشور بدست نیروهای ددمنش «یانکی» پیش نیاید. تا ببینیم و ستایش کنیم ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ اسپند ماه ۱۴۰۰ 

***

«والی آدیمو»، دستیار وزارت گنجینه داری (خزانه داری)  «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!] در گفتگو با «واشنگتن پست» گفت که چین باید از راهبست (محدودیت) های «برون بُردی» (صادراتی) «باختر» در رویارویی با (علیه) روسیه پیروی کند. 

وی افزود:
چین مانند سایر کشورها، کنش های «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!] و همپیمانان ما را پاسخگویانه دنبال خواهد کرد؛ برای نمونه، کنش هایی که ما در زمینه ی مهار و پایش «برون بُرد» در پیش گرفته ایم (اتخاذ کرده‌ایم) و بدرازای زمان (به مرور زمان) به ستوهیدن (تضعیف) نیروی روسیه می انجامد (منجر به تضعیف قدرت روسیه می‌شود). چین باید از آن ها پیروی کند؛ چین باید از هنجارهایی (قوانینی) که ما برآورد (تعیین) کرده‌ایم، پیروی کند.

گزیده ای برگرفته از «اسپوتنیک»   ۱۴ اسپند ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] و برجسته نمایی های بوم، همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!