«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۱, دوشنبه

به پاس شما سگ نازنین و تیزدندان مان را همراه نیاوردیم

من و جیجیل به پاس شما سگ نازنین و تیزدندان مان از نژاد «ژرمن شپرد» و تُخم و تَرَکِه ی یکی از توله های سگِ هیتلر خدابیامرز* را همراه نیاوردیم؛ وگرنه، یک سین دیگر به هفت سین افزوده می شد و اخم تان توی هم می رفت. ما به فرهنگ درخشان کشورتان سخت دلبسته ایم و از اینکه می بینیم چنین فرهنگ دیرینه و سخت جانی به نفت و گاز آلوده شده، آزرده و غمگین هستیم. ما می توانیم کمک تان کنیم تا هرچه زودتر از این آلودگی رها شوید و هر اندازه دل تان خواست نفت و گاز بیش تری به بازار روانه کنید. ما می دانیم رژیم و دولت تان چه اندازه از چنین برخوردی خرسندند و در دل سپاسگزار ما هستند. ما نیز بهمراه دوستان اروپایی مان از چنین گشایشی خرسندیم و آن را به فال نیک می گیریم تا اگر خدا بخواهد، پوزه ی روسیه را بخاک بمالیم. در این روز فرخنده، از درگاه خداوند بهشت برین برای همگی تان آرزومندیم.

از زبان «پرزیدنت بادبادی»:  ب. الف. بزرگمهر   یکم فروردین ماه ۱۴۰۱

* «این سگ الهام بخش ماست»  ب. الف. بزرگمهر   هشتم دی ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/12/blog-post_29.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!