«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۲۰, جمعه

هموندی کشورمان در «پیمان شانگهای»، چشم انداز خوبی برای آینده می گشاید

با آنکه هموندی ایران در «پیمان شانگهای» در روز و روزگاری که گروهبندی های خرموش اسلام پیشه، چون خاری در گلوی توده های مردم، همچنان بر سر کارند و خر خود را می رانند از آنچنان کارآیی بایسته بسود توده های مردم ایران برخوردار نخواهد بود، هموندی کشورمان در این پیمان، چشم انداز خوبی برای آینده می گشاید.*

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ اسپند ماه ۱۴۰۰

* دو نکته درباره نوشتار «تبادل شعار در ”جنگ خانوادگی“»  ب. الف. بزرگمهر   ۴ اَمرداد ماه ۱۳۸۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2009/07/blog-post_27.html 

***

پیش نویس یادداشت الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای در تاشکند امضا شد

مراسم امضای پروتکل پیش نویس یادداشت الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای، پس از رایزنی با نمایندگان مجاز کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و جمهوری اسلامی ایران در تاشکند برگزار شد.

به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه ازبکستان، مراسم امضای پروتکل پیش نویس یادداشت الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای، پس از رایزنی با نمایندگان مجاز کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و جمهوری اسلامی ایران در تاشکند برگزار شد. در این سند پیش نویس، تعهدات طرف ایرانی به منظور کسب وضعیت عضو سازمان همکاری شانگهای تصویب شد. در این گزارش آمده است: امضای پروتکل گامی عملی در راستای اجرای تصمیمی بود که سال گذشته توسط سران هشت کشور در نشست دوشنبه سازمان همکاری شانگهای مبنی بر آغاز روند پذیرش ایران به عضویت سازمان اتخاذ شد. مرحله بعدی این روند امضای تفاهم نامه تعهدات در حاشیه اجلاس آتی سازمان همکاری شانگهای در شهریورماه سال جاری در سمرقند و اجرای این تعهدات خواهد بود. پس از آن، سران کشورهای عضو شانگهای، اعطای وضعیت عضویت سازمان همکاری شانگهای به ایران را بررسی خواهند کرد. ایران از سال ۲۰۰۵ به عنوان کشور ناظر در فعالیت های سازمان همکاری شانگهای شرکت می کند.

برگرفته از «اسپوتنیک»   ۲۰ اسپند ماه ۱۴۰۰

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!