«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۶, شنبه

هشدار بجا و بهنگامِ فرماندهی نیروهای رزمی روسیه که باید از پشتوانه ی سیاسی باریکی برخوردار شود ـ بازپخشش

در کنار چنین هشداری* که باید از پشتوانه ی سیاسی باریکی نیز برخوردار باشد، به باورِ من:
ـ باید در به شکست کشاندن نیروهای هنوز برجای مانده ی «نئونازی ها» و ملی گرایان تندرو و کوته بین اوکراینی بی هیچ آتش بسی شتاب ورزید؛ و
ـ از پیگیریِ گفتگو با نمایندگان دولت پوشالی اوکراین که کاری بس زیانبار و دادن بختِ بیش تر به تبهکاران اوکراینی و پشتیبانان امپریالیست شان در پیشبرد و پیاده نمودن نقشه های اهریمنی شان است، دست برداشت؛ پیشبرد چنین سیاست کودنواری که بگمانم چون گذشته ای نه چندان دور، همچنان گوشه چشمی به «یانکی» ها و دیگر کشورهای امپریالیستی برای بدست آوردنِ دل شان و زد و بند با آن ها دارد، می تواند «برخورد باریک و بُرّنده ی پوتین و فرماندهی روسیه ... در پشتیبانی از توده های مردم ꞌدونباسꞌ ...»** را به شکست بکشاند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اسپند ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/03/blog-post_95.html

پی نوشت:

* سرلشکر ایگور کوناشنکوف نماینده رسمی وزارت دفاع روسیه گفت:
استفاده از شبکه فرودگاهی کشورهای همسایه برای استقرار هوانوردی نظامی اوکراین و استفاده متعاقب آن علیه نیروهای مسلح روسیه را می توان به عنوان دخالت این کشورها در یک درگیری مسلحانه تلقی کرد.

کوناشنکوف تصریح کرد: عملاً تمام هواپیماهای آماده جنگ رژیم کی یف منهدم شده اند. در عین حال، ما به طور قابل اعتمادی از هواپیماهای جنگی اوکراینی که قبلاً به رومانی و سایر کشورهای مرزی پرواز می کردند آگاه هستیم. لطفا توجه داشته باشید که استفاده از شبکه فرودگاهی این کشورها برای استقرار نیروی هوایی نظامی اوکراین و استفاده بعدی علیه نیروهای مسلح روسیه می تواند به عنوان مشارکت این کشورها در یک درگیری مسلحانه تلقی شود.

برگرفته از «اسپوتنیک»   ۱۵ اسپند ماه ۱۴۰۰

** «کار بسیار درست و بجایی انجام دادی، آقای پوتین؛ درود بر شما!»  ب. الف. بزرگمهر   پنجم اسپند ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/02/blog-post_43.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!