«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۱۶, دوشنبه

چشم ها در روسیه و شاید چین باید پیوسته آسمان و سپهر پیرامون زمین را بپایند

زمینه سازی روانی و سنجش برای چنگ اندازی های آینده در اوکراین

این موش پلید در اوکراین نیست و به باور من از همان نخست، فرار را بر قرار برتر شمرد و گورش را گم کرد. به آگاهی رساندن آمادگی نیروهای ویژه انگلیس و «یانکی» ها برای بیرون کشیدن موش بخت برگشته یِ دست آموز امپریالیست ها از «کیِف» از سوی آن روزنامه ی انگلیسی*، تنها و تنها زمینه سازی روانی و سنجش برای چنگ اندازی های آینده در اوکراین است که چنانچه در گام نخست با کامیابی همراه شده و سردرگمی دلخواه «یانکی» ها را فراهم کند، در گام دوم و در بازه ای کوتاه از زمان به بمباران سهمگین اتمی و هیدروژنی و یورش لیزری روسیه از سپهر پیرامون زمین برای زمینگیر نمودن آن کشور و مرگ میلیون ها مردم در روسیه و شاید پیرامون آن خواهد انجامید. بنا بر شوندهایی که از زمانی دورتر تاکنون تنها به بخشی از آن ها کوتاه و نارسا اشاره نموده ام، امپریالیست های «یانکی» در انجام آن پایدار و استوارند.**

چشم ها در روسیه و شاید چین باید پیوسته آسمان و سپهر پیرامون زمین را بپایند تا رودست نخورند؛ «بارباروسای فرازمینی» دنباله روهای هیتلر و «نازی» ها اینچنین برنامه ریزی شده است. نه تنها همواره به هوش باید بود که چنانچه پیش آید، باید بر آن ها پیشدستی نمود و کوبش نخست را فرود آورد. شوربختانه، راهی جز این بر جای ننهاده اند؛ مگر آنکه کشورهای هر چه بیش تری دست در دست هم برای رویارویی با این نقشه ی اهریمنی به میدان آیند و آن ها را به واپس نشستن وادارند؛ و این تازه، نیم گامی برای سرکوب دشمنان آدمیت خواهد بود که باید تا نابودی سرمایه داری امپریالیستی پی گرفته شود.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ اسپند ماه ۱۴۰۰

پی نوشت:

* روزنامه سان در گزارشی می نویسد، نیروهای ویژه هوایی انگلیس موسوم به (SAS) و واحد ویژه نخبه وابسته به نیروی دریایی آمریکا آماده عملیات خارج کردن ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، هستند. طبق نوشته روزنامه سان، در حال حاضر ۱۵۰ نیروی ویژه آمریکا و ۷۰ نیروی دیگر انگلیس و کسانی که قرار است در عملیات مشارکت کنند در پایگاه نظامی در لیتوانی هستند و با مشارکت ارتش اوکراین آموزش می‌بینند. طبق ادعای این روزنامه، نیروهای ویژه در صورت درخواست شخص زلنسکی اقدام به خارج کردن او از کشورش خواهند کرد و محلی که منتقل خواهد شد، مشخص نیست. این روزنامه افزوده است،‌ عملیات شب هنگام انجام می‌شود.

برگرفته از «اسپوتنیک»   ۱۵ اسپند ماه ۱۴۰۰

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

** کوته بینی تاریخی سامانه ی سرمایه داری امپریالیستی نمی گذارد جَک و حانورانی چون جان بولتون، اندکی بیش از نوک بینی خود را ببینند و درباره ی روندی که در پیش گرفته اند، اندیشناک شوند. همه ی آن ها در پندار خام و بس بیم برانگیزِ بکارگیری برق آسای «بارباروسا»ی دیگری هستند که بتوانند نخست روسیه و سپس کشورهای به پندار آن ها سرکش دیگر را از میان بردارند.

ب. الف. بزرگمهر  هشتم خرداد ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/05/blog-post_213.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!