«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۸, دوشنبه

این آش را شما بارگذاشتید و همچنان هم می زنید

خود تو بادبادی و دَم و دستگاه تبهکارِ دیوانسالاریت، سزاوار پایین کشیده شدن از جایگاهی که در آن تمرگیده اید، هستید و باید به دادگاه تبهکاران جنگی سپرده شوید.* این آش را شما برای روسیه و اوکراین و مردم اروپا بارگذاشتید و همچنان آن را هم می زنید. اندکی شکیب مردک پفیوز! خواهی دید که حتا راهبست (تحریم) های اقتصادی که همراه با شغال های اروپایی به آن دست یازیده اید، بیش از آنکه به روسیه زیان برساند، آشوب همچنان پابرجا و رویهمرفته فراگیر اقتصادی ـ هازمانی از سال ۲۰۰۸ ترسایی در «ایالات متحد» را باز هم گسترش بیش تری داده و دامن اروپای باختری را نیز بیش از پیش خواهد گرفت.

آن دمکراسی که درباره ی پاسداری از آن داد سخن داده ای نیز با بستن هر گونه نوای ناهمداستانی با خود و انباشتن دروغ های رسانه ای شاخدار درباره ی روسیه و رفتار آن در اوکراین که ناساز با آن پرجانگی ها بسیار آدموار و پاسخگویانه بوده، یکی دیگر از آزمون های خود را پس داد. توده های مردم جهان که شما ددمنشان آن ها را خوار و ناچیز می پندارید و می کوشید تا نادیده شان بگیرید، همه ی این ها را بچشم جان می بینند. دروغگویی های دامن گسترده تان در این یا آن باره، آنچنان آدمیان را آزرده و می آزارد که فلان هنرپیشه ی سرشناس جهان از فرانسه برای خود آرزوی مرگ نموده و می خواهد هر چه زودتر بگور رهسپار شود.

با این همه، یادت باشد بادبادی:
پای دروغ لنگ است و راه درازی نخواهد پیمود! و نیز این سخن باریک و پاکیزه (نکته) که چنانچه ورق برگردد که به آن بسیار امیدوارم، همه ی شما تبهکاران، خود را در دادگاهی دادگرتر از «دادگاه نورنبرگ» خواهید یافت و به سزایی درخور خواهید رسید.

ب. الف. بزرگمهر   هشتم فروردین ماه ۱۴۰۱

* «پرزیدنت بادبادی»، روز شنبه ششم فروردین در یک سخنرانی پیرامونِ جنگ در اوکراین گفت که این درگیری، آزمونی آشکار برای دمکراسی‌ها در سراسر جهان است و پایداری اوکراین در برابر نیروهای روسیه را چون بخشی از «نبرد بزرگ برای آزادی» انگاشت. وی گفت که هیچ بهانه ای برای جنگ چنگ اندازانه ی روسیه در اوکراین نیست و درباره ی «ولادیمیر پوتین»، مهتر‌جمهور روسیه نیز گفت: «برای خشنودی خدا هم که شده، این مرد نمی‌تواند در فرمانروایی بر جای بماند.»

بنیاد داده ها برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ششم فروردین ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!