«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۲۵, چهارشنبه

... تا بجنبی، چشم و چالت را کبود می کنند

هنوز هم با سرسختی برای پاسداری از جایگاه جهانی مان می جنگیم؛ گرچه، دیگر چون گذشته نیست. همچشمان بسیاری پا به میدان نهاده اند و تا بجنبی، چشم و چالت را کبود می کنند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ اسپند ماه ۱۴۰۰ 

***

«هنریک مولر»، استاد رشته ی اقتصادِ «دانشگاه فنی دورتموند»، در یادداشتی برای «اشپیگل» نوشت:
دلار ممکن است به دلیل تورم، اقدامات محدودکننده علیه روسیه و وضعیت بازارها موقعیت خود را به عنوان ارز اصلی جهان از دست بدهد.

به گفته وی، تورم دلار می تواند به طور جدی اعتماد جهان به ارزش پول آمریکا را متزلزل کند. وی یادآور شد که افزایش قیمت ها در ایالات متحده به ۸ درصد رسیده است و اکنون توسعه بیشتر وضعیت به اقدامات فدرال رزرو بستگی دارد؛ تحریم های ضد روسیه نیز می تواند بر دلار تاثیر منفی بگذارد.

مولر گفت: مهمترین سلاح در زرادخانه ی تحریم‌ های ضد روسیه، مسدود کردن ذخایر ارزی مسکو در سایر بانک‌ های مرکزی است. چنین قدمی هنوز در مقیاس جامع برداشته نشده است. اگر در نتیجه چنین رفتاری از سوی روسیه مستقل با پول، این نگرانی وجود داشته باشد که واشنگتن هر لحظه ممکن است دارایی های ارزی سایر کشورها را مصادره کند، چنین نقض اعتماد به دلار آسیب جدی خواهد زد.

این استاد اقتصاد تاکید کرد: وضعیت اوکراین همچنین به سرعت در حال تغییر موازنه قدرت در بازار مالی است که منجر به تشکیل و تقویت بلوک های جدید کشورهای مستقل با بازارهای مالی متلاشی شده برای جایگزینی موسسات مالی جهانی تحت حمایت ایالات متحده می شود و این تغییرات می تواند بر بازار ارز نیز تأثیر بگذارد.

برگرفته از «اسپوتنیک»   ۲۵ اسپند ماه ۱۴۰۰

بختی برای ویرایش گسترده ی این گزارشِ تا اندازه ای نارسا نداشتم. برجسته نمایی های بوم، همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!