«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۲۳, دوشنبه

آزمودید و دیدید هوا پس است

کون انجامش را هم ندارید؛* آزمودید و دیدید هوا پس است و کتک های بیش تری نوش جان خواهید کرد. دنباله ی یاوه ات درباره ی «خاک ناتو» نیز تیزی از سرِ درماندگی بیش نیست. با همه ی پدرسوختگیِ بسیاری از رهبران «اروپای باختری»، توده های مردم این کشورها نخواهند گذاشت کشورهای شان به جنگ با روسیه کشانده شوند. زمان «دالادیه» ها و چمبرلن ها در زیر پا نهادن هوده ی مردم خود و کشورهای دیگر و بستن یکی از ننگین ترین قراردادهای تاریخ جهان، سپری شده است. پا در جای پای «هیتلر» و «نازی» ها نهاده و تبهکاری های تاریخی شان را پی گرفته اید؛ رخدادهای دردناک اوکراین و پشتیبانی های آشکار و پنهان تان از «نئونازی» های آنجا که چون «القاعده» و «طالبان»، دست پروردگان خود و برادران تنی «انگلوساکسون» تان هستند بروشنی آن را نشان داد. یادتان باشد و من آن را دانسته و آگاهانه گوشزد می کنم:
چنانچه در اندکی بروی پاشنه ای دیگر بچرخد، در چشم بر هم زدنی، خود را در دادگاه تبهکاران جنگی چون «نورنبرگ» خواهید یافت.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ اسپند ماه ۱۴۰۰

* «کارکنان نیروهای رزمی «ایالات متحد» [بخوان «یانکی» ها] در اوکراین کنشگری نخواهند داشت. آنها اکنون در آنجا نیستند؛ ولی ما از هر وجب از خاک ناتو پاسداری خواهیم کرد.» از گفته های دستیار «پرزیدنت بادبادی» در چالش های امنیت ملی «یانکی» ها: «جیک جیک تو لیوان»، در گفتگویی رسانه ای، برگرفته از «اسپوتنیک»   ۲۲ اسپند ماه ۱۴۰۰

زیرنویس پرتور:

از چپ به راست: «نویل چمبرلین» (نخست وزیر انگلیس)، دالادیه (نخست‌وزیر فرانسه)، هیتلر، موسولینی و چیانو (وزیر برونمرزی ایتالیا و داماد موسولینی)، پیش از دستینه کردن «قرارداد ننگین مونیخ»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!