«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۲, یکشنبه

خوب، مورچه! اکنون دست بازتری یافتی ...

خوب، مورچه! اکنون دست بازتری یافتی.* اگر نتوانسیتم آن ها** را به پذیرش آنچه می خواهیم، واداریم، این تو و زیردستانت هستید که می توانید زمینه ی درگیری را فراهم کنید و گناه را بگردن آن ها بیندازید. ما اگر خود سرراست به چنین کاری دست یازیم، انگشت نما می شویم و بیم پای نهادن روسیه و چین به درگیری بیش تر خواهد بود. این کاریای شما بگاه بایسته است. دنباله ی کار را رسانه های پُر و پیمان مان پی خواهند گرفت و به پشتوانه ی رای «شورای امنیت سازمان ملت های یگانه» که ریسمان آن در دست خودمان است، پا در میدان کارزار نهاده و کار را یکسره خواهیم نمود. این را هم که می بینی کنارم نشسته، کم تر از «ژنرال مَک آرتور» نیست و برای ترکاندن بمب اتمی جان می دهد.

ب. الف. بزرگمهر   دوم خرداد ماه ۱۴۰۰

* «مون جه این»، مِهتر دست نشانده و گماشته شده از سوی «یانکی» ها در بخش چنگ اندازی شده ی سرزمین کره و «پرزیدنت بادبادی»، مِهترِ ابزارِ دستِ جمهوری «یانکی» ها در دیدار خود در «واشنگتن» درباره ی برداشته شدن چارچوب کنونی برای ساخت موشک های دارای برد بیش از ۸۰۰ کیلومتر و بهره وری «سئول» از آن ها همداستان شدند.

بنیاد داده ها برگرفته از «اسپوتنیک» به تاریخ یکم خرداد ماه ۱۴۰۰ با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر

** جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!