«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۹, یکشنبه

دست مریزاد! تا چه اندازه وی را ترسانده اید ... ـ بازپخشش

آقا! آن بار که برای ریاست جمهوری نامزد شده بودید، نشد؛ تنها توانستیم از شما عکسی در کنار چند بوته گل بگیریم که نمایانگر روح لطیف و حسّاس شما بود. این بار، انشاء الله به میمنت و مبارکی، پیش از عزیمت به تهران، کفترهای دور حرم را چند دانه گندم و جویی ارزانی فرمایید؛ برای ما هم بخت خوبی است تا یکی دو عکس بگیریم و برای رسانه ها بفرستیم تا چاپ کنند؛ برای تلطیف اوضاع و از میان بردنِ چهره ای که دشمنان اسلام از نظام مقدس و شخص شخیص حضرتعالی درست کرده اند، مفید خواهد بود. به برادران هم سپرده بودیم که بخش هایی از گفتگوی سال ها پیش شما با آن جوانک دست به قلم را بیرون بکشند و چاپ بزنند؛ بگمانم انجام شده است. امروز که اخبار رسانه ای را نگاه می کردم، دیدم که آن رادیوی فردا پس فردا هم با وی که دیگر آدم جاافتاده و پا به سِنّی شده، در آن باره گفتگو کرده است. دست مریزاد! (با چابلوسی) تا چه اندازه وی را ترسانده اید که پس از سال های آزگار در پاسخ به گفتگوگر آن رادیو که نظرش را درباره ی رفتن شما به قوه قضاییه جویا می شود، پاسخ می دهد:
«من اَصلا به این موضوعات فکر نمی کنم ... برای اینکه مساله ی من نیست ...»؟!*

از زبان آن "لاله ی سپید" در کنار آخوند آدمکش:  ب. الف. بزرگمهر  ۱۹ اسپند ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/03/blog-post_40.html

* برنامه گردان و گفتگوگر:

ـ ... برداشت از نقل قول مکتوب شما، چهره ای نرم و آرام و منطقی از آقای ابراهیم رییسی ارائه می دهد؛ کسی که حرف شما را بدقّت گوش می دهد؛ به مهم ترین رُمان تان ابراز دلبستگی می کند؛ پول پشت جلد را هم اصرار دارد که بپردازد؛ بدون فوت وقت، تقاضای بررسی «گردون» توقیف شده را برای خواندن اصل مطلب و نه نقل قول های بولتنی و پرونده ای دارد. نهایتا هم برداشتی که می شود این است که این آقای رییسی است که باعث می شود که این [پرونده] برود به «هیات منصفه» ... موضع خود شما نسبت به این آقای ابراهیم رییسی بطور مشخص چیست؟ فکر می کنید آقای ابراهیم رییسی با آمدنش به قوه قضاییه ... برخوردش با جریان های فرهنگی، ناشرین کتاب، رسانه ها و آثار روشنفکران و کانون نویسندگان چگونه خواهد بود؟

«آقا معروفه»:

ـ ... ما ۱۸۰ درجه اختلاف داریم ... می یک آدمی هستم ضدِّ انقلاب؛ یعنی با انقلاب مخالفم اَصلا، کُلَّا. با کل سیستمش مخالفم ... من اَصلا به این فکر نکردم ... الان هم اَصلا بهش فکر نمی کنم. من اَصلا به این موضوعات فکر نمی کنم ... برای اینکه مساله ی من نیست ...

برگرفته از پوشه ی آوایی «میم پ ۳» پیوست در گزارش «می‌خواهند روایتم را آب‌توبه‌ کنند بر سر ابراهیم رییسی»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۷ اسپند ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!