«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

نمایشی ریشخندآمیز که به آماج دلخواه خود دست نخواهد یافت

به گزیده ای از یک گزارش در تارنگاشت مزدور «یانکی» ها که پرچانگی های بیمایه ی آن را دانسته زدوده ام، اندکی باریک شوید.* از دید من، این یک سیاه بازی چندین باره (تکراری) بیش نیست که برای کژدیسه نمودن نگاه ایرانیان از آنچه زیر پوشش گفتگوهای «برجام سگ مرده» از چندی پیش در جریان است و با همه ی پنهانکاری ها نمودها و نشانه های روشنی از زیر بار بردن باز هم بیش ترِ رژیم دزدسالار و لرزان اسلام پیشگان را دربردارد به نمایش درآمده است؛ نه از دماغ کسی خونی ریخته و نه به گاو گوسپند هر دو سو آسیبی رسیده است: نمایشی ریشخندآمیز با موی دماغ شدن چند کَرَجیِ سپاه پاسداران و شلیک چند گلوله در آب و پرواز چند بالگرد از سوی «یانکی» ها که به آماج دلخواه خود دست نخواهد یافت.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

* «پنتاگون» [ساختمانی پنج گوشه، جایگاه و نمادِ «وزارت جنگ یانکی ها»] روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه به آگاهی رساند که یکی از شناورهای گارد دریابار (ساحلی) «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها] پس از آن که سیزده فروند کَرَجیِ سپاه پاسداران به این شناور و دیگر کشتی‌های نیروی دریایی «یانکی» ها در تنگه هرمز نزدیک شدند با شلیک کم و بیش ۳۰ گلوله هشدار داده است.

گزیده ای برگرفته از یک گزارش در تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۲۱ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!