«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

چه شوند دادگاه پسندی برای پابرجا ماندن تبهکاری بیشرم و آبرو در جایگاه نخست وزیری!

«دو هفته پس از گزینش روز سوم فروردین اسرائیل که چهارمین گزینش در دو سال کنونی بود، «رئوون ریولین»، رئیس‌جمهوری اسرائیل، گفت، هر چند «بنیامین نتانیاهو» یک سیاستمدار بزه ور (متهم) به تبهکاری و زیر بازپرسی است، شمار نمایندگان برگزیده در «کِنِست» که خواهان نخست‌وزیری او هستند، بیشتر از کسانی است که یک سیاستمدار دیگر را برای این جایگاه سپارش می‌کنند.

یک روز مانده به پایان زمان ۲۸ روزه‌ای که «بنیامین نتانیاهو» برای سازماندهی دولت تازه ی اسرائیل در اختیار داشت، او برای نخستین بار با گواهی آشکار به گمانه ی شکست در برآورده شدن این آماج، گفت که آماده است برای یک‌سال از جایگاه سمت نخست‌وزیری کنار برود.»*

دنباله ی سخن از زبان «نادان یابو»:
... با این اگر و مگر (شرط) که دادگاه رسیدگی به پرونده هایم را دوباره به جریان نیندازید.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۳ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم، همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!