«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

... تنها مرا کم داشتید که آمدم

با این همه نامزدهای رنگارنگ، تنها مرا کم داشتید که آمدم.* دور و برِ خود را بپایید که خدای ناکرده رنگی نشوید.

از زبان این برادر تازی ـ انگلیسی نامور به «مگوزید بر ما»: ب. الف. بزرگمهر    ۲۳ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

* «بهروز نعمتی از شخصیت‌های سیاسی [بخوان: از جَک و جانوران سیاست باز!] نزدیک به علی لاریجانی (برادر تازی ـ انگلیسی نامور به «مگوزید بر ما») گفت که نامنویسی وی برای نامزدی گزینش ریاست جمهوری ۱۴۰۰ [بخوان: گزینش سگِ زرد یا شغال برای کارپردازی خیمه و خرگاه نظام پوشالی!] بی برو برگرد (قطعی) شده و آقای لاریجانی؛ فردا (۲۴ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰) یا شنبه به وزارت کشور [بخوان: وزارت آب و جاروی ولایت خرموش نشان!] خواهد رفت.

برگرفته از «اقتصاد آنور خط»   ۲۳ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!