«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۷, جمعه

با این همه «فهمِ مشترک»، آن ها می گویند باید همه ی سانتریفیوژهای رده بالای تازه مان را نابود کنیم

«تمامی آنچه برای ما خط قرمز است از روز اول نیز بوده، تحریم‌ های اعمال، باز اعمال و تغییر برچسب داده شده پس از برجام باید برداشته شود؛ از جمله تحریم های حوزه عمومی و بخشی که پیشرفت بسیار خوبی نیز در دوره اخیر وجود داشته است.

خوشبختانه طرفین موفق شدند تا به فهمی مشترک در بسیاری از موضوعات برسند. البته در حوزه‌ های تحریم اشخاص و لیست های تعیین شده قبلیِ ایالات متحده از اشخاص، اختلاف نظرات جدی وجود دارد که باید در همان مسیر گفتگو ها ادامه دهیم. تصور ما این است آنچه ما می گوییم هم بر مبنای برجام، هم بر مبنای حقوقی و هم بر مبنای انتفاع قطعی ایران پس از لغو تحریم ها بسیار قوی است و باید در فضای خود گفتگوها جلو برود؛ پیشرفت ها قابل توجه و بسیار خوب بوده، اما در حوزه هایی نیز ما کند جلو رفتیم»* ... با این همه «فهمِ مشترک»، آن ها می گویند باید همه ی سانتریفیوژهای رده بالای تازه مان را نابود کنیم؛** ولی برادرانِ جان بر کف مان هنوز زیر بار نرفته و در برابرشان پایداری می کنند. «آقا» فرموده اند نباید گفتگوها را کِش داد؛ ولی همین چیزها که پیش می آید، همه چیز کش پیدا می کند. اینک، برادران در حال سبک سنگین کردن این مساله هستند که کدام گزینه بهتر است:
زیر بار سنبه ی پُرزور نرفتن و چفت و بست شدنِ دوباره ی حساب های بانکی «اشخاص» را بجان خریدن؛ یا
از دست دادن چند سانتریفیوژ تازه و چَک و چانه زدن بیش تر برای از چفت و بست بیرون آوردن حساب های بانکی «اشخاص دیگر».

ب. الف. بزرگمهر    ۱۷ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

* از گفته های خرگوش دلاور نظام و سخنگوی وزارت خبرچینی «یانکی» ها در ایران درباره ی «برجامِ سگ مرده»، برگرفته از «اسپوتنیک»   ۱۳ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

** «پرس‌تی‌وی» آگاه شده است [که] طرف آمریکایی و اروپایی در گفتگوهای «ویَن» در پی گرانبار نمودن گردن سپاری های تازه در زمینه‌ی هسته‌ای به «جمهوری اسلامی ایران» [بخوان: گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!] در برابر واایستاندن ناپایدار برخی راهبست های (تحریم‌های) برجامی و نه از میان برداشتن آنها، شده‌اند که درهم کوبیدنِ (تخریب) «سانتریفیوژ»های رده بالای تازه از این درخواست‌های فزون خواهانه ی تازه است.

برگرفته از «اسپوتنیک»   ۱۶ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] و برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!