«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۷, جمعه

آفرین بر خر قبرسی که هر بار، دست نظام سگ مذهب را باز می کند

«خر قبرسی نظام»، نکته ای که پیش تر تا اندازه ای روشن بود را بگونه ای درخشان پایور نمود:
چرایی پخش پوشه ی گفتگوی «سید از خر جسته»!* آفرین بر خر قبرسی که هر بار، خواسته یا ناخواسته، دست نظام سگ مذهب را باز می کند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

* دبیر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گفت:
من نه برای کسب رای بلکه بر اساس وظیفه و انتظاری که مردم از سرباز خود دارند، به صحنه انتخابات ورود می کنم ... من به صحنه آمده ام تا گفتمان شبکه نفوذ را خنثی کنم. جلوی سراب دروغین دیپلماسی در برابر میدان بایستم و با آنانی که رویه دروغ پردازی و اغواگری را به اشکال مختلف تکرار می‌کنند و با دوگانه سازی کنسرت و آزادی های اجتماعی در مقابل دیوار و سلب آزادی های مردم و سراب آرامش آسایش دیپلماسی ذلت و تسلیم در مقابل مقاومت و میدان به تحریف افکارعمومی می پردازند مبارزه کنم ...کشور امروز درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و زمانی که شبکه نفوذ، ساختار دولت را به فساد و جاسوسی و مزدوری و اشرافیگری آلوده کرده است، وظیفه من به عنوان یک سرباز، حضور در میدان و بسیج نیروهای وطن دوست و جوان های انقلابی است.

دبیر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» با اشاره به این که برخی با بی شرمی و گستاخی، زنهارخواری ها، کارشکنی ها و فساد کارگزاران و ناکامی [بجای آمیزه ی نادرست «عدم موفقیت»] آنان در اداره کشور را به گردن سرباز وطن و فرمانده وطن می اندازند و فرمانده میدان را عامل روسیه می شناسانند (معرفی می کنند)، گفت:
امروز وظیفه داریم تا خانه به خانه ، محله به محله ، شهر به شهر، درباره جریان پیچیده نفوذ روشنگری کنیم و با کمک افکارعمومی و مردم همیشه در صحنه ایران،  تکنیک های جنگ روانی شبکه نفوذ را خنثی سازیم.

رضایی از جوانان غیرتمند ایرانی که به ایران اسلامی عشق می ورزند و ریشه در خاک و خون این کشور دارند و مردمانی که سال ها پای فرهنگ و باور و میهن خود ایستاده‌اند، خواست تا باردیگر به صحنه تصمیم گیری [آماج سخن خر قبرسی همانا کلاه جادوی انگلیسی است تا یک بار دیگر پفیوزی کودن و خودفروخته را از درون آن بیرون آورده به توده های مردم ایران بچپانند!] بیایند و خود را آماده شکل گیری یک چنبش ملی به نام «نهضت مردمی یاران انقلاب اسلامی» کنند.

برگرفته از «مشرق»  ۱۰ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰  افزوده های درون [ ] از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!