«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۱۱, یکشنبه

افغان ستیزیِ ضد ملّی قجرها را با توده های مردم کرد و کردستان پی نگیرید! ـ بازانتشار

دودش به چشم و چال پلیدِ سگ مذهب تان نیز خواهد رفت!

حیدر عبادی، نوکر دست نشانده ی انگلیس و «یانکی» ها در کشوری چنگ اندازی شده از سوی امپریالیست ها برهبری «یانکی» ها و و سگ های زنجیری اش در منطقه از آن میان، رژیم دزدان تبهکار اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان، رو به کردها گفته بود:
«اگر شما قانون اساسی را به چالش بکشید، اگر شما مرزهای عراق و دیگر مرزهای منطقه را به چالش بکشید، این فراخوان عمومی برای کشورهای منطقه است تا به مرزهای عراق تجاوز کنند؛ این رویکردی است که وضعیت بسیار بیم برانگیزی پدید می آورد.»۱ همزمان با چنین یاوه گویی و دروغپردازی آشکار از سوی آن دست نشانده که از آن میان، واقعیت هستی نیروها و پایگاه های نظامی «یانکی» ها از یکسو و دست درازی های همه باره ی ترکیه و رژیم دزدان تبهکار اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در ساخت و پرداخت گونه ی تازه ای از «داعش» به نام «حشد الشعبی» در تکه پاره های آن سرزمینِ سال ها پیش ساختگی پدید آمده از سوی امپریالیست های انگلیسی و فرانسوی را نادیده گرفته، امپریالیست های «یانکی» از زبان گماشتگان تازه بدوران رسیده شان در «کاخ روسیاه»۲ روی دیگری از رنگ و نیرنگ خود در به جان هم انداختن خلق های منطقه را به نمایش می نهد:
«”کاخ سپید“ روز گذشته خواستار از میان برداشتن همه پرسی شد و اعلام کرد که آمریکا از آماج دولت اقلیم کردستان برای برگزاری همه پرسی ناوابستگی پشتیبانی نمی کند ... آمریکا [بخوان: «یانکی» ها] بارها به بلندپایگان اقلیم کردستان یادآور شده که برگزاری این همه پرسی از میان رفتن کانونمندی کوشش ها برای شکست دادن ”داعش“ را در پی خواهد داشت. این بیانیه همچنین می افزاید که برگزاری همه پرسی در منطقه های ستیزبرانگیز، کاری برانگیزاننده است و پایوری را از میان می برد.»۳

همه ی آن ها از سویی «قانون اساسی عراق» و از سوی دیگر لولوی «داعش» را دستاویز سیاست های پلید و نابکارانه ی خویش نهاده اند. بدتر از همه، چه عرب، چه ترک کوچیده از آسیای میانی به این منطقه و چه «یانکی» های زورگوی آمده از آنسوی دریاها و اقیانوس ها، رژیم ضد ملی و ضد خلقی اسلام پیشگان دزد فرمانروا بر کشور ماست که جز عرب های کوچیده به خوزستان و برخی منطقه های کرانه ی شاخاب پارس و ترکمن ها در شمال خاوری ایران، سایر خلق های ایران زمین با یکدیگر و از آن میان با کردها، در هر کشوری که باشند، پیوندهای خونی دارند و از یک ریشه اند.

«... هنگامی که از فراراست ترین نیروهای سرمایه در کالبد دَم و دستگاه دیوانسالاری «یانکی» ها گرفته تا نیروهای با گرایش های لیبرال دمکراتیک و سوسیال دمکراتیک و حتا "کمونیست" های دوآتشه ی ایرانی و ایرانی تبار، همگی کمابیش بگونه ای همسان و همسو درباره ی آن همه پرسی، بایستگی سر خم نمودن کردها در برابر ”قانون اساسی عراق“» را گواه می گیرند، بیگمان پدیده ای شگرف رخ نموده است:
همه پرسی بخشی از سرزمین کردستان، نه تنها چشم همه ی این نیروها که جز چپ روها و سایر گیج و گول های سیاسی، بخشی سترگ از آنان تبهکارانی بیش نیستند را ترسانده که از ماهیت و سرشت راستینِ دامنه ی رنگارنگی از نیروهای چپ نما و چپ رو با نام های دهان پرکن و گاه تاریخی «کمونیست»، «حزب توده» «توفان» و مانند آن ها پرده برداشت. رای بُرّنده ی توده های مردم کرد (نزدیک به ۹۳ درصد) به ناوابستگی آن بخش از سرزمین کردستان ، گواهی برجسته، تاریخی و ماندگار، بس والاتر از هر ”قانون اساسی“ است!»۴

مگر کردهای باشنده در کشور ساختگی عراق چه کرده اند که آماج چنین واکنش های ناروای ملی گرایانه از هر سو و یورش های تبهکارانه قرار گرفته و می گیرند؟! مگر آن ها از هوده ی ناوابستگی از عرب های آن کشور ساختگی که بزور و نیرنگ امپریالیستی به آن ها وصله پینه شدند، برخوردار نیستند؟۵ 

سال ها پیش در شمال اروپا، گروهی از نوادگان دزدان دریایی سده های میانی، نامور به «وایکینگ ها»۶ در کشور کنونی نُروژ از گروه دیگری از فرزندان همان دزدان دریایی سده ها پیش در کشور سوئد جدا شدند؛ بی آنکه خونی از بینی کسی ریخته شود. نیاکان شان با قایق های دراز خویش به کمابیش بسیاری جاهای اروپا یورش می بردند؛ شبیخون می زدند و گاه در همانجا برای همیشه می ماندند و جا خوش می کردند. «نُرماندی» در فرانسه یکی از اینجاهاست که نام همان ها را بر خود دارد: «از شمال آمدگان»! نوادگان آن دزدان دریایی، چه در سوئد، چه در نروژ یا فنلاند و جاهای دیگر، هیچکدام سخن سرایی های گنده گوزانه درباره ی «ناب» بودن فرهنگ و کیش و آیین شان سر نمی دهند؛ به خود بنگرید و اندکی هم شده، شرم تان بشود!۷ گرچه، می دانم شما دزدان بیشرمِ مادربخطا اینگونه سخنان سرتان نمی شود. با این همه، این را به شما همگی گوشزد می کنم:
«یانکی» ها نقشه های دور و درازی برای ایران دارند. هر گونه رفتار نادرست شما یا «حشره های شَعبی» تان بر ضد کردها و کردستان، افزون بر آنکه کردها را بیش تر به چشم دوختن و وابستگی به نیروهای بیگانه ی آنسوی دریاها و اقیانوس ها وامی دارد که زمینه و بهانه ای سزاوارتر و خداپسندانه تر برای «یانکی» ها و همدستان شان برای یورش نظامی به خاک ایران فراهم می کند. دیگر گند و گه کاری های تان در کشورهای همسایه نیز بجای خود! این ها را نه برای شما که امیدوارم همگی زیر گل بروید و همراه با آن گند و پلشتی در ایران زمین بخاک سپرده شود که به خاطر توده های مردم ایران گوشزد می کنم!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/10/blog-post_74.html

پی نوشت:

۱ ـ برگرفته از گزارش «هشدار نخست وزیر عراق درباره پیامدهای احتمالی همه پرسی استقلال کردستان»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی مسوولیتِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ کاخ نامور به «سپید»!

۳ ـ برگرفته از گزارش «هشدار نخست وزیر عراق درباره پیامدهای احتمالی همه پرسی استقلال کردستان»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی مسوولیتِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

۴ ـ برگرفته از نوشتار نیمه کاره و هنوز منتشر نشده ام درباره ی همه پرسیِ بخشی از سرزمین کردستان!

۵ ـ پیشبرد «طرح خاورمیانه نوین» در سرزمین کردستان بر بنیادی عینی استوار است:
رویش و گسترش شتابنده ی هماوندی های سازند سرمایه داری و همزمان، همجوشی آن با همبودهای کهنه ی اجتماعی (به همراه از میان رفتن نسبی و گام بگام این همبودهای میرنده)، چون ملاتی برای همپیوندی اقتصادی ـ اجتماعی سرزمین های پراکنده ی کردستان در کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه عمل کرده و می کند؛ این روند برای یکپارچه شدن سرزمین کردستان در چارچوبی ملی به آرش دانشورانه ی آن و فرارویی خلق پراکنده ی کرد به ملتی یکپارچه، نقش برجسته ای داشته و از زمینه ای عینی برخوردار است؛ فرآیندی همگرایانه برای پیدایش کردستان بزرگ و بسته به این یا آن کشور تا اندازه ای واگرایانه و ناگزیر در گسیختن همپیوندی های تاریخی با خلق های پیرامون آن!

برگرفته از نوشتار «چگونگی برخورد به ”طرح خاورمیانه نوین“ در گرانیگاه آن!»، ب. الف. بزرگمهر  ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/04/blog-post_28.html

۶ ـ کهنه رفیقی همین واقعیت تاریخی را برُخ شان کشیده بود. در پاسخ وی به لبخندی همراه با سرجنباندن، بسنده نموده بودند.

۷ ـ دم از «فرهنگ اسلامی» و «اسلام ناب محمدی» و بگفته ی آن مردکِ مشنگِ همجنس باز: «و اینا» نزنید! چنان "فرهنگ" و «اسلام ناب» را مردم جهان بخوبی شناخته اند؛ این هم یکی از خروارها نمونه ی آن:
«گروگان کانادایی آزادشده از دست گروه هماوند با ”طالبان“ در پاکستان که پنج سال همراه همسر آمریکایی و کودکان خود در بند بودند به خبرنگاران گفته ‌است:
در دوران به بند کشیده شدن به همسرش چنگ اندازی شده و دختر نوزادشان نیز کشته شده‌ است.» (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر) برگرفته از اینجا

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!