«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ فروردین ۱۵, پنجشنبه

آقا ما خیلی مخلصیم! ـ بازانتشار

ـ یادتان می آید در جنگ بر علیه کفار، شما چه جانفشانی ها کردید و مرا هم که گوشه ای افتاده بودم از تیر دشمن نجات دادید؟ 
ما که یادمان نرفته ... آقا ما خیلی مخلصیم!

ـ بله! بله! بله! راستی کدام جنگ بود؟!

ب. الف. بزرگمهر     ششم شهریور ماه ۱۳۹۲

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/08/blog-post_1727.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!