«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اسفند ۲۴, چهارشنبه

شهری كه پیران با بركتش من و تو باشیم ... ـ بازپخشش

اُم الفساد والمفسدین:
این شهر ما سخت خراب است.

سیّدعلی گدای پیشین:
شهری كه پیران با بركتش من و تو باشیم، آبادانی در او بیش از این توقع نتوان داشت.

جمله ها برگرفته از جاودانه عُبید زاکانی است.

ب. الف. بزرگمهر   ۵ شهریور ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/08/blog-post_711.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!