«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ خرداد ۱, چهارشنبه

هنوز چند میلی متری تا ختنه گاه جا داشته و موضوع تجاوز، منتفی است

روز چهارشنبه،  ۲۵ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸ در آموزشگاه روستای نارکلا پیرامون شهرستان رامیان، آموزگار ۶۰ ساله، دختر سال چهارم دبستان را در کلاسی که با وی تنها بوده، دستمالی نموده و بگمان بسیار سپوخته است؛ دختر بی پناه، هنگامی که با آه و ناله بیرون می آید و با همکلاسی هایش روبرو می شود، خاموش می ماند. با این همه، ماجرا را برای مادر در خانه بازمی گوید و پدر نیز آگاه می شود. با پرخاش چندین خانواده ی دیگر از دانش آموزان و دادخواهی درد دادگستری رامیان، کار بالا می گیرد و آموزگار پفیوز دستگیر و بازداشت می شود. تا اینجای ماحرا تنها رویداد تلخ و ناگواری برای آن خانواده و بویژه دختری است که بیگمان آن را تا پایان زندگی از یاد نخواهد برد؛ ولی سویه ی اجتماعی آن چشمگیرتر است. از سویی خانواده هایی که نگران شده و به پشتیبانی از دخترک و خانواده اش پرخاشی گروهی را سازمان داده اند و از سوی دیگر، شیوه برخوردی زننده و چشم آشنا از سوی خرموشی به نام احسان گوهری‌راد، تمرگیده در جایگاه «مدیریت کل آموزش و پرورش استان گلستان» است که با هماوند شمردن گوز و شقیقه با یکدیگر کوشیده تا جُستار را کمرنگ نماید و بجای دیگری بکشاند:
«موضوع تجاوز این معلم به دختر کلاس چهارم که در فضای مجازی و برخی سایت‌ها مطرح شده بزرگنمایی است. تجاوزی در کار نبوده و این دانش آموز و خانواده ی وی، ادعای آزار و اذیت توسط معلم را دارند و آموزش و پرورش هم این موضوع را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری کرده است. متاسفانه این موضوع در فضای مجازی با آب و تاب مطرح شده و مردم فکر می‌کنند، چه اتفاقی رخ داده است، تمام این مسائل در حد ادعا و اتهام بوده و هنوز چیزی ثابت نشده است. دانش آموز ادعا کرده که مورد آزار و اذیت قرار گرفته و بدنم لمس شده و بر اساس این ادعا پرونده تشکیل شده است ... این معلم، نیروی بازنشسته ۶۰ ساله و باسابقه است ... این فرد تا کنون هیچ تخلفی در پرونده خود نداشته و ما از زمان مطرح شدن این موضوع، وی را از کار معلق و با توجه به حساسیت‌های موجود، مراجع قضایی تصمیم به بازداشت وی گرفته و ما هم معلم دیگری را جایگزین کرده‌ایم ... تجاوز به دانش آموز دختر کلاس چهارم و آن هم در مدرسه دور از ذهن است؛ اما اگر چنین چیزی ثابت شود ما به طور جدی برخورد خواهیم کرد. ما بیشتر از خانواده دانش آموز در حال پیگیری این اتفاق هستیم اما دامن زدن به این موضوع در فضای مجازی موجب ایجاد حواشی برای خانواده وی خواهد شد.» («تلگرام»)

هنگامی که این ها را می خواندم، ناخودآگاه به یاد «توضیح المسائل» امام نامور به «راحل» افتادم که خود سال ها پیش آن را خوانده بودم و می پندارم آن نسخه ها دیگر نایاب باشند. بر آن بنیاد، دنباله ی ماسمالی آن خرموش  بیشرم، چنین از آب در آمد:
... ما توضیح المسائل امام راحل را اساس قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که لمس به آن اندازه که در فضای مجازی بزرگنمایی شده در کار نبوده است. ما خودمان آن را اندازه گیری کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هنوز چند میلی متری تا ختنه گاه جا داشته و موضوع تجاوز، منتفی است. اگر نمی پذیرید، خود این پیرمرد مظلوم اینجاست و به شما خواهد گفت که تجاوزی در کار نبوده و مردم یک کلاغ، چهل کلاغ کرده اند! تف بگور پدر و مادر سازندگان این فضای مجازی که نمی گذارند آب خوش از گلوی مان پایین برود!

ب. الف. بزرگمهر   یکم خرداد ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!