«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۹, پنجشنبه

... شاید بزودی یک فرنامِ «علّامه» به کون این یکی هم ببندند! ـ بازانتشار

به من رسانده اند که این بچه با شتاب بسیار، «ریسمان ولایت» را بالا می رود و همچنان کار خود را نیز پی می گیرد. راستش، کمی ترس بَرَم داشت و با خود گفتم:
اینجوری، دور از ذهن نیست که بزودی یک فرنامِ «علّامه» به کون این یکی هم ببندند و با این بالا رفتن و دشمنانی که هر روز برای خودش تراشیده، کار دست خود و برخی دیگر بدهد. حتا امکان دارد به بی بصیرتی متهم شود که دیگر کار، زار است و به گفته ی آن ارمنی: باقالی بیار و خر و بغلش کن!

گفتم به وی پیام برسانند که این همه شتاب در آن ولایت، نه تنها کار خوبی نیست و توی چشم و حتا ذوق برخی ها می زند که خدای ناکرده، کار هم دستِ آدم می دهد. کمی از شتاب خویش بکاه و بجایش کم تر پرخوری کن تا کم تر .....! گرچه، می دانم این بچه ی زبان نفهم، سخن هیچ کسی را بگوش نمی گیرد. از آن ریسمان بالا رفتن هم که شوخی نیست؛ باید زور بیش تری بزنی تا بتوانی رستگار شوی ...

ب. الف. بزرگمهر    ششم بهمن ماه ۱۳۹۴


پی نوشت:

تصویر تازه ای هم از وی ندارم که بجای تصویر کهنه بگذارم.   ب. الف. بزرگمهر

***

ریدم به این ولایت آقا ... ـ بازانتشار

این بچه ی زبان نفهم، اکنون بزرگ تر شده و خوشبختانه، دیگر نیازمند پوشک نیست. چندی پیش که نامه ی پر از پند و اندرزِ «آقا» را برایش خواندند به «اسلام ناب محمدی» دلبستگی یافت و راهی ایران شد. اکنون، همچنان همان کار را پی می گیرد؛ ولی شوربختانه از روی «ریسمان الهی» که به آن چنگ انداخته و در نبرد برای پیشی گرفتن بر دیگر همچشمان درگیر است. تنها می توان گفت که خدا به داد آن ها که از پس وی به ریسمان می آویزند، برسد.

ب. الف. بزرگمهر
۲۰ دی ماه ۱۳۹۴


***

ریدم به این ولایت آقا ... ـ بازانتشار

این بچه تا چندی پیش، هنوز برخی واژه ها را نمی توانست درست بر زبان آورد؛ ولی هم اکنون زبانش بیش تر وا شده است؛ گرچه، هنوز از بامداد تا شب و از نیمه شب تا بامداد، کارش همان است که بود!

رویهمرفته با آنکه زبان هم باز کرده، هنوز بچه ی زبان نفهمی است و «خط قرمز» و حرف زور هم سرش نمی شود.   

ب. الف. بزرگمهر    دهم امرداد ماه ۱۳۹۳   

http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/08/blog-post_73.html 

* پی نوشت زیر تصویر هم مال دو سه ماه پیش است.

پی نوشت: 

این بچه ی زبون نفهم، صبح تا شب کارش همینه! هنوز هم برخی واژه ها را نمی تونه درست ادا کنه ... 

ب. الف. بزرگمهر  دوم خرداد ماه ۱۳۹۳

http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/05/blog-post_3764.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!