«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

فراخوان سراسری کنشگران هوده ی زن در کردستان

کنشگران هوده ی زن در گردهمایی «پارک ای تی» در سنندج با پرخاش به کشت و کشتارهای ناموسی، همراه با دادن آماری از کشته شدن  زنان در شهر های کردستان و ایران از مردم سراسر کردستان خواستند در همراهي با کنشگران هوده ی زن، کشت و کشتارهای ناموسي را محكوم كرده و در برابر اين کار جانگداز بایستند. تنها به عنوان یک نمونه، هفته ی گذشته در شهرک نایسر، دو خواهر بدست برادر و همکاری پدر خود کشته شدند. خواهر بزرگ تر که دو فرزند از وی بر جای مانده، پس از درگیری با برادرش کشته شد و خواهر کوچک تر که به کمک  او شتافته بود نیز با چاقوی برادر کشته می شود. آدمکشان، دستگیر و بازداشت شده اند

کنشگران هوده ی زن در سنندج با محکوم کردن تبهکاری های انجام شده، همه ی مردم کردستان را فرا خواندند با پرخاش های گروهی در شهر ها بر ضد چنین سنگدلی هایی بایستند.

کنشگران هوده ی زن، سنندج  ۲۲ اردیبهشت ۹۸

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۲۳ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!