«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۰, جمعه

ما دزدان خندانیم ...

ما دزدان خندانیم
فرزندان اسلامیم

اسلام ناب خود را
مانند پول می دانیم

ما باید پولدار باشیم
هشیار و مالدار باشیم

از بهر حفظ اسلام
باید توانا باشیم

آباد باشی ای اسلام
آزاد باشی ای اسلام

از ما فرزندان خود
دلشاد باشی ای اسلام

سروده ی دستکاری شده ی عباس یمینی شریف از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر. چنانچه وی هم اکنون زنده بود، لالمونی می گرفت و لام تا کام سخنی بر زبان نمی راند. آماج سخن از «اسلام» در این سروده که بجای «ایران» در سروده ی دستکاری نشده، نشانده ام، نه باورهای پاک و بی آلایش هوایی و زمینی توده های مردم که «اسلامِ» ابزار دستِ کلان دزدان نابکار و ایران برباد ده اسلام پیشه است.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

«متهم، رضوی بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه دریافت کرده است. بر اساس کیفرخواست، اتهام متهم رضوی، اخلال در نظام اقتصادی با اخذ تسهیلات بانکی از طریق نامشروع است.» (از گفته های قاضی: اسداله مسعودی مقام)، بر بنیاد گواهی های پرونده، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از سرمایه ی فرهنگیان کشور به یغما رفته است. «خبرگزاری صدا و سیما» ۱۸ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸)

زیرنویس تصویر:
محمد شریعتمداری، وزیر کار «دولت زهدان اجاره ای» و یکی از تبهکاران کانونی در کاهش یکباره ی دو سوم ارزش پول ایران در سال گذشته، همراه با دامادِ دله دزدش: هادی رضوی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!