«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ خرداد ۱, چهارشنبه

ما از جناب آقای ترامپ که بار چهار دهه کارکرد مان را بر دوش گرفتند، سپاسگزاریم

ما از جناب آقای ترامپ برای سخنان بس حکیمانه شان که بار چهار دهه کارکرد ما و مسوولین مان را بر دوش گرفتند و زمینه ای فراهم آوردند تا عوام النّاس هنوز گوش بفرمان خودمان را بیش تر بفریبیم، سپاسگزاریم.* دست شان درد نکند که بار ما را سبک کردند؛ همچنین از اینکه جناب آقای ترامپ، هر بار سوژه ای خوب برای افکندن بار سنگین همه ی دشواری ها و چالش ها بگردن «دشمن» بدست مان داده اند تا به این بهانه پرخاشگران را بهتر و بیش تر سرکوب کنیم، دست شان را از راه دور می بوسیم؛ ولی از اینکه با خر مرد رندی هر چه بیش تر، چهار دهه کوشش ها و دستاوردهای مان برای نابودی ایران و لگدمال کردن فرهنگ ایرانی را به جیب گل و گشاد خود می نهند، روی ترش می کنیم و فراخور سرشت ایشان بزبانی کودکانه می گوییم: فوتِینا! دیر آمده ای و می خواهی همه چیز را یکجا دشت کنی؟!

ما از اینکه، درگیری هایی در شاخاب پارس رخ دهند و با یکدیگر سرشاخ شویم، نه تنها ترسی نداریم که به پیشواز آن می رویم؛ بشرط آنکه انشاء الله کار به درگیری های گسترده و اتم و اینا نکشد و در پایان، زمینه ای فراهم شود با یکدیگر بسازیم و بخوبی و خوشی، انشاء الله داد و ستدهای نان و آبدار چاق کنیم. بحمدلله هنوز شماری نیروهای یکبار مصرف نیز برای چنان درگیری های کوچکی در چنته داریم که نه سیخ شما بسوزد و نه کباب ما! ما همچنین نیک می دانیم که جناب آقای ترامپ، نه تنها به اسلام عزیر ما دلبستگی ویژه ای دارند که در آینده ای نه چندان دور، انشاء الله، آن را روی سرشان نهاده، حلوا حلوا خواهند نمود. ما به نشانه ی حُسن نیّت، دیگر پشت دست مان را داغ می کنیم که پا در جای پای «امام راحل» نهاده، بگوییم: جناب آقای ترامپ! شما گه می خورید!

خوب! دیگر چه جایی برای سرشاخ شدن های گسترده ای که به همه ی ما آسیب می زند و پای روسیه و اینا را به میدان می کشد، برجای می ماند؟!
 
ب. الف. بزرگمهر   یکم خرداد ماه ۱۳۹۸

* «من به سازش اتمی پایان دادم و براستی باید بگویم، نمی‌دانستم چنین پیامدهای سهمگینی خواهد داشت. کشور [ایران] از دیدگاه اقتصادی، ویران شده ‌است». از گفتگوی رسانه ای لات بی سر و پای «یانکی»، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۳۰ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

«اگر ایران خواهان درگیری است، این بگونه ای بنیادین، پایان کارش خواهد بود ...»  برگرفته از «توئیتر» لات بی سر و پای «یانکی» ۳۰ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸ 

** «جناب آقای ترامپ! شما گُه می‌ خورید»، ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!