«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۱, شنبه

این هم شد فراکسیون که ریاست آن را به ما سپرده اند؟!

آقا ما هر جایش را می آییم از چربی و آلودگی و اینا پاک کنیم تا روی مان را برمی گردانیم، دوباره چرب و آلوده شده است. کار به برق انداختن نمی رسد؛ چه برسد به اینکه کار انجام شده را به ملّت نمایش دهیم. هر اندازه شفاف کنیم، باز هم کسی پیدا می شود که روی آن بریند و کار ما را پوچ کند. ما البته خاستگاه این چربی و آلودگی را می شناسیم؛ ولی کو دل و دماغ پاک کردن آن؟ حتا اگر آنچنانکه در زبانزد می گویند: دل به دریا که نه، به گندآب می زدیم تا به آنجا برسیم از بوی گند، خفه شده بودیم! خفه هم نمی شدیم، مگر آنجا را می توان شفاف سازی کرد؟! دور تا دور آن نشسته اند و کارشان را می کنند. این هم شد فراکسیون که ریاست آن را به ما سپرده اند؟!

از زبان محمود صادقی، رییس گروهبندی (فراکسیون) با نام ریشخندآمیز «شفاف‌سازی» در مجلس فرمایشی نظام خرموشی:  ب. الف. بزرگمهر  ۲۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

***

پرداخت سود ۳۰ درصدی به دلالان دورزننده تحریم؛ پیشنهاد طیف سیاسی خاص

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس، گفت:
برخی افراد که در طیف سیاسی خاصی قرار دارند می گویند فردی که تحریم ها را دور می زند باید ۲۰ تا ۳۰ درصد از پول کشور را برای خود دریافت کند.

محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با اشاره به احتمال بررسی پرونده بابک زنجانی در فراکسیون متبوع خود، گفت: دلیل اصلی وجود همیشگی مفسدان و اینکه همواره توسعه می یابند جابجایی نقش ها است، یعنی دستگاه های نظارتی عملا هیچ کدام نقش خود را به خوبی ایفا نمی کنند و تداخل وظایفی در این بخش صورت گرفته و به همین دلیل کارها در جای خود نشده و منجر به چنین گرفتاری هایی می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نقش نظارتی مجلس تضعیف شده و نماینده از امنیت لازم برخوردار نیست تا بر این اساس بتواند در مسائل نظارتی ورود کند، افزود: دیوان محاسبات به صورت تخصصی در بخش نظارتی ورود کرده و گزارش های تفریغ را به صورت منظم تنظیم می کند، اما پس از آن دیگر اتفاقی رخ نمی دهد تا این گزارش ها باید پیگیری شود.

نهادهای غیرمسئول در حوزه اقتصادی ورود کرده اند

وی با انتقاد از گستردگی تداخل وظایف در حوزه اقتصادی، ادامه داد: متاسفانه نهادهای غیرمسئول در حوزه اقتصادی ورود کرده و سبب ایجاد مشکلاتی در کشور شده اند.

برخی افراد که در طیف سیاسی خاصی قرار دارند می گویند که باید هزینه های تحریم ها را پرداخت کنیم و فردی که تحریم ها را دور می زند 20 تا 30 درصد از پول کشور را برای خود دریافت کند که در واقع به این فساد تن داده اند و بر این اساس در اثر تکرار فساد این موضوع در کشور پذیرفته و به یک هنجار تبدیل شده است
صادقی با بیان اینکه پدیده بانک زنجانی مخلوق شرایط خاص و فوق العاده ی کشور بود که در وضعیت دور زدن تحریم ها و شرایط غیرشفاف اقتصادی در کشور ایجاد شد، تاکید کرد: دولت در این دوره تلاش کرده برای دور زدن تحریم ها در گرداب فساد نیفتد که البته کار سختی است.

اگر به مفاسد دست زده شود مملکت فرو می ریزد

وی افزود: برخی افراد که در طیف سیاسی خاصی قرار دارند می گویند که باید هزینه های تحریم ها را پرداخت کنیم و فردی که تحریم ها را دور می زند 20 تا 30 درصد از پول کشور را برای خود دریافت کند که در واقع به این فساد تن داده اند و بر این اساس در اثر تکرار فساد این موضوع در کشور پذیرفته و به یک هنجار تبدیل شده است که از نظر برخی افراد نمی توان کشور را بدون فساد مدیریت کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اگر به مفاسد دست زده شود مملکت فرو می ریزد چراکه در ساختار رسوخ کرده اند، ادامه داد: این مفاسد به بهانه تحریم ها و یا به دلیل زدوبندها در کشور ایجاد شده اند و در ساختار آن رسوخ کرده اند.

هنگام اعطای وام ها زدو بندها، سفارش های پشت پرده و مناسبات ناسالمی صورت می گیرد

وی با اشاره به اینکه یکی بخش های مهم فساد در موضوع مطالبات معوق بانکی است، تصریح کرد: در درجه نخست باید مشخص شود که افرادی که این وام ها را دریافت کرده اند، چه کسانی هستند، که البته ما چندی از این مفاسد را همانند بانک سرمایه بررسی کردیم که براین اساس در هنگام اعطای وام ها زدو بندها، سفارش های پشت پرده و مناسبات ناسالمی صورت گرفته و حتی وثیقه ارزیابی شده مناسب و قابل تبدیل به پولی دریافت نمی شود.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یک فرد یا گروه با چندین بانک ارتباط دارد و از این بانک وام دریافت کرده گرفته و به  بانک دیگری می دهد و متاسفانه نظارت صحیحی بر سیستم بانکی وجود ندارد.

«خبرگزاری جان ننه اش ملت»   ۲۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن، همه جا از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!