«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۴, شنبه

بگو این رقم برای مهریه و اینا کمه؛ باید زیادش کنه ...

مادر جان، برو به همین زنکهِ ایکبیری که دم در آمده بود،۱ بگو این رقم برای مهریه و اینا کمه؛۲ باید زیادش کنه؛ وگرنه، من از این «مُحَلِّل» با اینکه از چشمای گربه ای زاغولش خوشم نمیاد، جدا نمی شم؛ هم از این مرتیکه ی دورو که تو رُ تو شکمم کاشت و زیر قول و قرارمون زد،۳ آقاتره؛ هم بداخمی و اینا تو کارش نیس که آبرومونُ پیش اهل محل و بیگانه۴ بریزه و هم بانشاط تر و سرِ حال تره.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

پی نوشت:

۱ ـ «اِوا مادر، خدا مرگم بده! اینا چرا اینقَدِه تعجیل دارن؟!» ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/04/blog-post_34.html

۲ ـ «میخائیل اولیانوف ، نماینده ی پایدار روسیه در سازمان های جهانی برجا در ꞌوینꞌ، دیروز به آگاهی رساند که سویِ ایرانی گفتگو می گوید که سیاهه ی راهبست هایی (تحریم هایی) که ꞌایالات متحدꞌ [بخوان: «یانکی» ها] در چارچوب گفتگوها آماده ی از میان برداشتن آن ها برای زنده کردن سازش هسته ای است، باید گسترش یابد.» برگرفته از «اسپوتنیک»  دوم اردی بهشت ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۳ ـ رو به دخترِ اینک هفت هشت ساله اش؛ بنگرید به یادداشتِ «داستان را راست و حسینی تعریف کن، حسن آقا!» ب. الف. بزرگمهر    دهم اسپند ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/03/blog-post.html

۴ ـ توده های مردم ایران

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!