«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۴, سه‌شنبه

آنچه ما بیش از پیش به آن نیازمندیم، خردمندی نیست ... ـ بازپخشش

خوب! من ترا بهترین خواندم و از تو چون شایسته ترین نامزد نام بردم؛ ولی پیش خودمان بماند:
از چهره ات خِنگی می بارد و مردم هم کور که نیستند؛ آن را می بینند. چگونه رای آوردی هم برایم یک چیستان است؛ گرچه با این همه، تو در میان دیگر نامزدها برای ما بهترینی! آنچه ما بیش از پیش به آن نیازمندیم، خردمندی نیست؛ چهار دست و پای نیرومند که داشته باشیم، بسیاری از مردم ما را خردمند نیز خواهند دید.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/06/blog-post_73.html

«بی‌بی [فرنام ”نادان یابو“ در میان دوستانش] دوباره برگزیده شد و اینک، آن‌ ها باید دوباره به گزینش روی آورند. این ریشخندآمیز است.» گفته های لات بی سر و پای «یانکی» در گفتگو با خبرنگاران در «کاخ نامور به سپید» یا همانا «روسیاه»، پیش از سفر به انگلیس، ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!