«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۲۵, شنبه

مترسک سر خرمن! ـ بازپخشش

این هم آقا بیشعوری از دوران کهن که تبارش را به مشتی خرده ریز و پوشال به تباری خونخوار فروخت و زان پس، مردم چنین صورتکی از وی ساختند که تنها برای راندن گنجشک ها از کشتزارشان بکار می آمد: مترسک سر خرمن!

ب. الف. بزرگمهر   هشتم شهریور ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/08/blog-post_78.html

زیرنویس تصویر:

Cap mask of the Yaka peoples, present-day Democratic Republic of the Congo.  Made from wood, pigment, and raffia.  Artist unknown; early to mid-twentieth century.  Now in the Cincinnati Art Muse umهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!