«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۱۳, دوشنبه

خدا به سر شاهد است که برق سه فاز از کله ی آدم می پرد! ـ بازپخشش

تبهکاری مالی ۷۰۰ میلیارد تومانی!

از زبان رییس دادگاه:
همگی آدم های نمازخوان و باخدایی هستند؛ ولی پول را که می بینند، پنداری شیطان به زیر جلدشان می رود ... خدا به سر شاهد است که برق سه فاز از کله ی آدم می پرد!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/07/blog-post_62.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!