«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۲۲, چهارشنبه

برای همه ی آن ها که گوشی نیوشا دارند

تنها پیشبرد سیاستی بر بنیاد «کارگرهمبستگی جهانی» از توان رویارویی کارآ با سیاست اهریمنی امپریالیست ها برخوردار است

این نمونه ای از گسترش سپاهیگری «یانکی» هاست* که در بیش تر سرزمین های جهان شتاب چشمگیری یافته و آماج این نیرومندترین جانور سامانه ی زمینگیر شده ی امپریالیستی را آشکار می کند:
یورش هر چه بیش تر سازمان یافته به روسیه، چین و سایر شاخ های سبز شده در برابر آن در نخستین گام و سپس چیرگی بربرمنشانه بر همه ی کشورهای دیگر همراه با نابودی میلیاردها توده های مردم روی زمین که از دید آن ها برای هیچ و پوچ زنده اند و باید نابود شوند.

در برابر چنین آماج روشن و آمایش پر شتاب آن در همه جا از آن میان بویژه با همدستی کشورهای شغال سرشت اروپایی که پا در جای پای آن ها نهاده و نخشی کمکی در پیشبرد این سیاست اهریمنی بر دوش دارند، باید پیش از هر چیزِ دیگر دودلی درباره ی چنان آماجی ددمنشانه را از خود دور نموده، به بسیج گسترده ی توده های مردم همه ی کشورهای جهان برای رویارویی کنشگرانه ـ و نه همآوازی های خشک و سخن سرایی های بیمایه! ـ دست یازید تا بتوان جلوی چنین روندی را گرفت. برای انجام شایسته ی چنین کاری بخودی خود روشن است که همکاری های دو یا چند سویه ی سپاهیگری، سوداگری و بازرگانی که در بنیاد خود هم اکنون از تراز کاسه بشقاب فروشی فراتر نمی رود به هیچ رو بسنده نخواهد بود. بسیج گسترده ی توده های مردم همه ی کشورهای جهان برای جلوگیری از جنگی ساز و برگ یافته به پیشرفته ترین جنگ ابزارهای اتمی، لیزری، میکروبی و ... که بی هیچ گمان و گفتگو به نابودی زیست آدمی و سایر گونه های جانوری و گیاهی در سرزمین های گسترده ای خواهد انجامید، افزون بر همه ی راهکارهای همکاری های سازمان یافته ی سپاهیگری و گسترش هماوندی هایی بر بنیاد همزیستی آشتی جویانه میان ملت ها و خلق ها، نیازمند پیگیری سیاستی خوب سمتگیری شده بر بنیاد «کارگرهمبستگی جهانی» («انترناسیونالیسم پرولتری») است؛ تنها و تنها پیشبرد چنین سیاستی که همزیستی آشتی جویانه میان ملت ها و خلق ها را شتاب چشمگیری بخشیده، آن ها را چون تنی یگانه پایور خواهد نمود، می تواند به رویارویی کارآ با آن سیاست اهریمنی برخاسته، جانور ددمنش را واپس رانده و شاخ آن را برای همیشه بشکند؛ آنگاه زمینگیری سپاهیگرانه بر زمینگیری اختسادی ـ هازمانی امپریالیسم که از زمانی پیش آغازیده، افزوده شده و مرگ چنین جانوری ترسناک و بیم برانگیز برای هستی آدمی در این خورشیدگرد کوچک فرا خواهد رسید. پیشبرد هرگونه سیاست دیگری بی چنین بنیادی نیرومند و همگرایانه، خرده کاری بیش نیست و اگر نگویم راه بجایی نخواهد برد، از هماهنگی و سازمان یافتگی بایسته برای نابود کردن جانور برخوردار نشده و روند پیکار را همراه با آسیب های بیش تر بدرازا خواهد کشاند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲

 * پاکسازی جنگل پنتاگون برای پایگاه جدید در نزدیکی چین

واشنگتن به دنبال توسعه شبکه تاسیسات نظامی خود در سراسر آسیا است

یک فرمانده ارشد گفت که نیروی هوایی ایالات متحده بخش‌هایی از جنگل‌ها را در میکرونزی از بین می‌برد تا فضا را برای فرودگاه‌های جدید باز کند و اشاره کرد که این اقدام بخشی از طرح‌هایی برای تقویت نیروهای آمریکایی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام است.

ژنرال کنت ویلسباخ، فرمانده نیروی هوایی اقیانوس آرام، در یک رویداد به میزبانی انجمن نیروهای هوایی و فضایی با خبرنگاران صحبت می‌کرد که تلاش‌ها برای بازسازی پایگاه‌های هوایی منحل‌شده ایالات متحده - از جمله تاسیسات مربوط به دوران جنگ جهانی دوم در Tinian، جزیره‌ای کوچک در نزدیکی گوام، را تشریح کرد.

ما قصد داریم جنگل را [در Tinian، پاکسازی کنیم، و] برخی از سطوح آنجا را مجدداً نمایان می کنیم تا یک پایگاه استخدام رزمی چابک نسبتاً بزرگ و بسیار کاربردی داشته باشیم، یک پایگاه اضافی که باید باشد. ویلسباخ روز دوشنبه گفت که می‌توانیم از آن بهره ببریم و ما چندین پروژه دیگر مانند آن در سراسر منطقه داریم که به دنبال آن‌ها خواهیم بود.

ژنرال اضافه کرد که برای دستیابی به این هدف، نیروی هوایی در طرح بودجه سال ۲۰۲۴ خود از دانشمندان درخواست بودجه اضافی کرده است و گفت که پایگاه های جدید بخشی از یک شبکه "هاب و گفتار" در سراسر آسیا خواهند بود که هدف آن "بازدارندگی" پکن است.

هر فرودگاه اضافی که می‌توانم از آن‌ها کار کنم... در شرایط اضطراری، بحران یا درگیری، فرودگاه دیگری است که چین باید آن را در پوشه‌های هدف قرار دهد و سپس منابعی را به آنها اختصاص دهد، که توانایی آن‌ها برای تعطیلی کامل ما را کاهش می‌دهد.» او ادامه داد.

اگرچه رئیس جمهور جو بایدن اخیراً اعلام کرد که دولت او به دنبال "محور چین" نیست، مقامات آمریکایی بارها پکن را به عنوان رقیب اصلی آمریکا توصیف کرده اند. بایدن از زمان روی کار آمدن خود در سال ۲۰۲۱، ترانزیت تقریباً ماهانه کشتی‌های جنگی آمریکا از تنگه مورد مناقشه تایوان را تأیید کرده است، در حالی که پنتاگون در حال تلاش برای گسترش چشمگیر حضور خود در آسیا و اقیانوسیه است.

ویلسباخ با استناد به پیشرفت‌ها در توانایی‌های نظامی چین، گفت که ارتش آزادی‌بخش خلق "در چند دهه گذشته بسیار بهبود یافته است" و استدلال می‌کند که واشنگتن باید "مزیت جنگ را افزایش دهد. وضعیت پیشروی تئاتر؛ تقویت اتحاد و مشارکت؛ و محیط اطلاعاتی را شکل دهید» به منظور ادامه دادن.

ما می‌خواهیم به تکامل خود ادامه دهیم تا توانایی‌های جنگی خود را با هدف اصلی جلوگیری از خشونت در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تقویت کنیم، اما اگر این بازدارندگی مؤثر واقع نشد، باید آماده باشیم تا بتوانیم پیروز شویم. و بنابراین راهی که ما انجام خواهیم داد، نوسازی نیروی ما است

تاسیسات نظامی «تینیان» (Tinian) که در جزیره ای در حدود ۱۱۰ مایلی شمال گوام واقع شده است، قبلاً به عنوان بزرگترین پایگاه بمب افکن ب ـ ۲۹ ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم عمل می کرد و از آن زمان تاکنون میزبان بازی های جنگی دوره ای نیروی دریایی و تفنگداران دریایی بوده است. واشنگتن یک پایگاه دریایی بزرگ در گوام، جزیره ای استراتژیک در غرب اقیانوس آرام دارد. 

برگرفته از «آرتی»   ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲

بختی برای ویرایش این گزارش برگردانده شده به پارسی به یاری «گوگل» نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!