«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۲۴, جمعه

نمونه ای دیگر از به مرگ گرفتن زندانیان سیاسی گرفتار در چنگ خرموش ها

این هم نمونه ای دیگر* از آنچه در جمهوری داغ و درفش خرموش های دزد اسلام پیشه بر سر زندانیان سیاسی آورده می شود (ویدئوی پیوست).

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان!

ننگ و نفرت بر همه ی رژیم هایی که به هر شوند سودجویانه و کوته بینانه از چنین رژیمی آدمکش پشتیبانی می کنند!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۲

* «سهم پایدارترین فرزندان توده های مردم در جمهوری داغ و درفش و شکنجه»  ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2023/09/blog-post_15.html 

***

جان یونس آزادبر در خطر است

همسر یونس آزادبر طی پیامی ویدئویی از وضعیت وخیم جسمانی و بلاتکلیفی این فعال مدنی در زندان لاکان رشت می‌گوید.

یونس آزادبر، شهروند ۶۰ ساله از سوی شعبه یک بازپرسی شهر سنگر با اتهامات واهی سنگینی مواجه شده است.

این شهروند ساکن شهر سنگر رشت در تاریخ بیست و هشتم تیر ماه در پی یورش مأموران اداره اطلاعات به منزل شخصی‌اش بازداشت شد.

وی از مشکلات متعدد جسمانی از جمله بیماری صرع رنج می‌برد و از دسترسی به دارو و خدمات درمانی محروم شده و جان او در خطر است.

بوم و ویدئوی پیوست، برگرفته از «تلگرام»   ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۲

ویدئوی پیوست (نامگذاری از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر): نمونه ای دیگر از به مرگ گرفتن زندانیان سیاسی گرفتار در چنگ خرموش هاهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!