«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۳۰, پنجشنبه

مگر مرده ریگِ پدرت را خورده ایم که همیشه از ما بستانکاری؟!

ببین پسر جان! جنگ ابزار که اسباب بازی نیست که پشت سر هم برایت بفرستیم و تو آن ها را از کار بیندازی و دوباره دست از پا درازتر بازگردی و باز هم اسباب بازی های تازه بخواهی. مگر مُرده ریگ پدرت را خورده ایم که همیشه از ما بستانکاری؟! افزون بر آنکه در گفتگو با پشتیبان بزرگ همه مان در آنسوی اَبَر دریا برآنیم و وخت آن نیز رسیده تا سپاه خودمان را به میدان کارزار بفرستیم؛ سپاهی ورزیده که انگیزه ی نیرومندتری از سربازان پا بگریزِ شما برای جنگ با روس ها دارند و بهتر از آن ها این جنگ ابزارها را برای بازپس گرفتن سرزمین نیاکان خود بکار خواهند گرفت.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲

نخست وزیر لهستان از فرستادن جنگ ابزار برای رژیم پوشالی «کی یف» خودداری کرد

«ماتئوش موراویسکی»، نخست وزیر لهستان گفت که کشورش دیگر به ارتش اوکراین [بخوان: رژیم پوشالی «کی یف»!) جنگ ابزار نخواهد داد و افزود که «ورشو» بجای آن، روی امنیت خود کانونمند خواهد شد. این برآنش («تصمیم») که در پی ناسازگاری دیپلماتیک بر سر درآورد (واردات) گندمه ی اوکراینی و تنش در بازارهای بومی لهستان گرفته شد، پاسخی به گفته های «ولادیمیر زلنسکی» [بخوان: بچه پرروی مزدور یهودی!]، تمرگیده در جایگاه «مهتری جمهور اوکراین» است که در سخنرانی خود در همایش جهانی «سازمان [نامور به] ملت ها]در آغاز این هفته بگونه ای پوشیده به لهستان تاخته و گفته بود:
«برخی [کشورها] در اروپا همبستگی خود را در یک نمایشگاه سیاسی به نمایش می‌گذارند»

برگردان گزیده گزارشی برگرفته از «آرتی» به تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲به یاری «گوگل» و ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم و افزوده های درون [ ] نیز همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!