«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۱۰, جمعه

جمهوری خرموش های اسلام پیشه در نخش مزدور کارشکن امپریالیست ها

به گزارش زیر اندکی باریک شوید!* با همه ی نارسایی و پوشیده گویی به اندازه ای بسنده روشنگر نخش رژیم خرموش های اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در کارشکنی بسود امپریالیست ها در «سازمان اوپک» و «اوپک+» است. شایان درنگ است که عربستانِ تا چندی پیش سر تا پا گوش بفرمان «یانکی» ها زیر بار فشارها و ترساندن های پی در پی خداوندشان برای افزایش فرآوری و پخش نفت در بازارهای سرمایه نرفت؛ ولی خرموش های بجان توده های مردم ایران افتاده، چون گذاشته، خود پیشگام برآوردن خواست های زورگویانه ی همان خداوند و دنباله روهای مفتخوارش در «اروپای باختری» اند و همراه با شیره مالیدن سر توده های مردم ایران و بویژه آن بخشِ هر روز کاهش یابنده ی هوادارانِ شیر و شکر خورده ی خود دردوره ای نزدیک تر به پیشبرد سیاست های اهریمنی شان در زمینه های گوناگونی یاری رسانده و کم و بیش همه ی دستورهای شان را روی چشم نهاده و به انجام رسانده اند؛ رژیمی پلید و آدمکش که خود فرآورده ی همایش امپریالیست ها در «گوادالوپ»** برای دگردیسه نمودن انقلاب شکوهمند مردم ایران در ۱۳۵۷و به نابودی کشاندن آنند و با این همه، گستاخانه از دشمنی سخن می رانند که جز ایران و ایرانی، کسی یا جایی دیگر را دربرنمی گیرد.    

ب. الف. بزرگمهر   دهم شهریور ماه ۱۴۰۲

* تولید نفت اوپک در ماه اوت با افزایش قابل توجه تولید ایران و به رغم کاهش اضافی تولید از سوی عربستان، صعود کرد.

نظرسنجی رویترز نشان داد که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در اوت، ۲۷.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است که ۲۲۰ هزار بشکه در روز نسبت به ژوئیه افزایش داشته و نخستین افزایش ماهانه تولید این گروه از فوریه بوده است.

ایران از مشارکت در کاهش تولید اوپک معاف است و صادرات نفتش در سال ۲۰۲۳ با وجود تحریم های آمریکا افزایش پیدا کرده است؛ اما دیدگاه های مختلفی درباره میزان دقیق آن وجود دارد. برخی از تحلیلگران می گویند که رشد صادرات ایران، به چالش اوپک پلاس در مدیریت بازار اضافه می کند.

تولید ۱۰ عضو اوپک که در توافق کاهش عرضه اوپک پلاس مشارکت دارند، ۱۰ هزار بشکه در روز در اوت کاهش یافت. عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان خلیج فارس، پایبندی بالا به محدودیت عرضه را حفظ کرده و کاهش تولید اضافی را اعمال کردند. طبق نظرسنجی رویترز، تولید نفت عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده اوپک است، حدود ۹ میلیون بشکه در روز در اوت، ماند. ریاض کاهش داوطلبانه تولید یک میلیون بشکه در روز را در اوت برای دومین ماه متوالی تمدید کرد تا حمایت بیشتری از بازار فراهم کند.

بنا بر یافته های این نظرسنجی، تولید نفت ایران در اوت، به ۳.۱۰ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ است که واشنگتن، تحریم‌ها علیه ایران را مجددا وضع کرد. به گفته تحلیلگران، صادرات بالاتر، نتیجه موفقیت ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا است [نه جانم! دور زدنی در کار نبوده و نیست؛ همه چیز بگونه ای از پیش برنامه ریزی شده از سوی «یانکی» ها و همدستان شان بویژه با همیاری برادران انگلیسی شان به انجام رسیده تا بر پایداری نوکر پفیوزشان در سرکوب توده های بجان آمده ی مردم ایران و چاپیدن باز هم گسترده تر هست و نیست ایران از نفت و گار گرفته تا سایر فرآورده بیفزایند. سیاست رژیم همچنان مافیایی روسیه که تا اندازه ای دامن کاسه بشقاب فروش های چینی را نیز در این باره دربرمی گیرد، همکاری با کشورهای امپریالیستی است که بگونه ای روشن تر، گرچه تا اندازه ای گوشه دار با آن سیاست اهریمنی، آن ها نیز از چنین نمدی گسترده، کلاهی برای خود دست و پا کنند؛ از زیر خاک بیرون کشیدن و بازیابی پیمان سگ مرده ای به نام «برجام» نمونه ای از چنین سیاستی است].

...

نظرسنجی رویترز با هدف رصد عرضه به بازار نفت انجام می شود و بر اساس داده‌های فراهم شده توسط منابع خارجی، داده‌های «رفینیتیو آیکان»، اطلاعات شرکت‌های رصدکننده صادرات نفت شامل «کپلر»، «پترولجستیک» و اطلاعات ارائه شده توسط منابع شرکت‌های نفت، اوپک و مشاوران تهیه شده است.

گزیده ای برگرفته از گزارشی دست و پا شکسته در «چوب دو سر گُه» به تاریخ دهم شهریور ماه ۱۴۰۲ (این گزیده گزارش نیازمند ویرایشی گسترده را تنها در نشانه گذاری ها ویراسته ام.  ب. الف. بزرگمهر)

** «همایش گوادالوپ» از چهاردهم تا هفدهم دی‌ ماه ۱۳۵۷ با همپایی سردمداران «یانکی» ها، انگلیس، فرانسه و آلمان باختری در «آبخست گوادالوپ» برگزار شد. برجسته ترین و شاید انگیزه ی بنیادین چنین نشستی، بررسی و هماهنگی با یکدیگر درباره ی آشوب های بپاخاسته و دامن گسترده در ایران سال های ۱۳۵۶ ـ ۵۷ بود. این نشست که «جیمز کالاهان»، نخست وزیر آن هنگام انگلیس در برآورد پایانی و برآیند آن نخشی نشانه گذار داشت به این برآیند انجامید که کوشش برای پایوری محمدرضا شاه و پشتیبانی بیش تر از وی، کاری بیهوده است و هر چه بگذرد، بیم نیرو گرفتن «سرخ ها» در ایران افزایش خواهد یافت. گفتگوهای در آغاز پنهانی و سپس آشکار فرستادگان باختر زمین از آن میان، مزدوری به نام «صادق قطب زاده» برای شمردن دندان های آخوند خمینی، زمینه سازیِ راهگشایی وی به فرانسه و آوازه گری های زیرکانه بسود وی برای یکسو نمودن جریان های گسیخته ی اسلام پناهان با آماج جلوگیری از چنان روندی با پیشینه ی تاریخی درخور، اینچنین آغاز شد و با خَریّت بیمانند چپ وامانده و سال ها جا خوش کرده ای در «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» آب رفته ای که بنا بر گواهی های نه چندان کم از توانایی بایسته برای بازشناخت روز و روزگار ایران آن هنگام برخوردار نبود، جریان کار با آسودگی باز هم بیش تری جلو رفت.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!