«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۷, یکشنبه

آیا کاری پرافتخارتر از انجام دستورات خداوند سراغ دارید؟ ـ بازانتشار

ما اینگونه افتخار را کرده و می کنیم*؛ آن ها هم با پایمال کردن دستاوردهای هسته ای و واداشتن همه مان به پذیرش نقش سگ زنجیری شان در منطقه افتخار را کرده و می کنند؛ هم آن ها و هم ما دستورات خدا را به انجام می رسانیم و هر جا افتخاری بدست مان برسد، می کنیم. آیا کاری پرافتخارتر از انجام دستورات خداوند سراغ دارید؟!

از زبان آن آخوند بیشرم:    ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۵


* در اینجا تا اندازه ای از شیوه ی نگارش پارسی سده های میانی سود برده شده است.  ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!