«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۳۱, یکشنبه

... تنها باید نام آن را دلپذیر نمود!

به گزارش زیر اندکی باریک شوید! به چند و چونِ گفته های آن رییس «اتحادیه» در اینجا کاری ندارم؛ این نیز بماند که این رسته ی کوجک از کارفرمایان در سنجش با سرمایه گذاران کلان در رشته های نان و آبدارتر نیز چاره ی کار را بدرستی، پشتیبانی دولت «برای حفظ واحدهای صنفی و جلوگیری از تعدیل بیشتر کارگران»۱ می بیند. آنچه دیدگانم را گرفت، کاربرد واژه ی از ریشه  عربی «تعدیل» برای «تلطیف»۲ و لاپوشانیِ تبهکاریِ بزرگِ بیکار نمودن شمار بسیاری از کارگران و کارمندان در هر گوشه و کنار کشوری خرموش زده به شَوَند و نیز به بهانه ی «ویروس کرونا»ست؛ ویروسی که با کاربردِ زبان کژدم گزیده ی خودشان، برای گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان: «عطیه الهی»۳ بشمار می آید و از زمان آمدن یا شاید آورده شدنِ دانسته و آگاهانه ی آن به میهن مان با دُم شان گردو می شکنند و جشن های کرونایی برگزار می کنند (تصویر پیوست).

با خود می اندیشم:  
بیرون راندن کارگر و کارمند و بیکار نمودن شان به همین سادگی است؛ تنها باید نام آن را دگر و دلپذیر نمود؛۴ و کدام واژه، سزاوارتر از «تعدیل»؟!۵ 

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

پی نوشت:

۱ ـ برگرفته از گزارش «تارنگاشت اتاق اصناف تهران» (گزارش زیر) ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

۲ ـ در اینجا دانسته این واژه ی از ریشه عربی به آرش «دلپذیر نمودن» در پارسی را بکار گرفته ام؛ واژه ای که «در علم تجوید و اصطلاح قراء عبارت است از اِماله.» (واژه نامه ی دهخدا) یا همانا «تَنقیه کردن» و پارسی تر آن: «شکم روبی»!

۳ ـ «... ما گسترش این ویروس را به فال نیک می گیریم و به آن، چون عطیه ای الهی برای کم کردن باز هم بیش ترِ عوام النّاسِ سرِ خر نظام می نگریم.» از زبان «کیر خر نظام خرموشی»: ب. الف. بزرگمهر، دوم بهمن ماه ۱۳۹۸ ، برگرفته از یادداشتِ «بیخود دنبال منشاء این ویروس نگردید!»

۴ ـ کم هزینه ترین و بی زیان ترین شیوه ی گره گشایی چالش ها و دشواری ها این است که نام آن ها را دگر کنیم؛ به عنوان نمونه، «فاشیسم ایتالیایی» در کردار هوده ها و برتری های سرمایه داران را افزایش داده است؛ ولی در «قانون کار» این رژیم آمده که سامانه ی سرمایه داری از میان رفته است؛ واقعیت این است که تنها زَندِ (تعبیر و تفسیر) تازه، نشاندنِ «سامانه ی باهماد رستایی» («نظامِ اتحادیه صنفی» بجای زبانزد یا واژاکِ «سرمایه داری» است.

برگرفته از نوشته ی ارزشمند «ایگناتسیو سیلونه» به نامِ «مکتب دیکتاتورها» (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

۵ ـ واژه ی از ریشه عربی «تعدیل» از آن میان به آرشِ «راست کردن» یا «راست کردن چیز یا فرمانی» است.

***

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس گفت:
«دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌ها پس از شیوع ویروس کرونا به دلیل عدم استقبال مشتریان دچار ضرر و زیان مالی فراوانی شده‌اند؛ بطوری که فعالان این صنف در دو ماه گذشته درآمدی کسب نکرده‌‌اند.»

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس با بیان اینکه برای حمایت از اصناف آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا فعلاً اقدام خاصی انجام نشده، گفت:
«به دلیل عدم توانایی در پرداخت دستمزد و حقوق، برخی از رستوران‌ها از جمله دو رستوران معروف تهران، اکثریت کارگران خود را تعدیل کرده‌اند.»

وی افزود:
«این دو رستوران معروف در تهران که هر کدام با تعداد شعب متعدد در تهران و بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارگر کار می‌کردند به علت تعطیلی دو ماهه و شرایط نامعلوم به ترتیب هر کدام بیش از ۶۰۰ و ۵۰۰ و به عبارتی در مجموع بیش از ۱۱۰۰ کارگر خود را تعدیل کرده‌اند و در حال حاضر با حداقل نیرو در حال فعالیت هستند.»

میرابراهیمی افزود:
«حتی این برندهای معروف هم تنها امکان عرضه غذای بیرون‌بر را دارند؛ ضمن اینکه از فروش خود نیز اصلاً رضایت ندارند.»

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس بیان داشت:
«از روز شنبه ۳۰ فروردین ۹۹ فعالان این صنف بر اساس اخذ مجوز از وزارت بهداشت اجازه فعالیت برای عرضه غذای بیرون‌بر را دارند. این در حالی است که هیچ امیدی به کسب و کار نیست؛ زیرا مردم در شرایط فعلی نگرانی از شیوع ویروس کرونا را دارند و بنابر این تمایلی به تهیه غذا از بیرون منزل را ندارند.»

وی اظهار داشت:
«ضمن اینکه فعالان صنفی که پیش از موعد نیز اقدام به عرضه غذای بیرون‌بر کرده‌ بودند، دچار ضرر و زیان فراوانی شدند؛ زیرا علیرغم پخت مشتری برای خرید نداشتند.»

میرابراهیمی اظهار داشت:‌
«در شرایط فعلی تنها راه برای حفظ واحدهای صنفی و جلوگیری از تعدیل بیشتر کارگران حمایت دولت است؛ زیرا در غیر این صورت کسب و کارهایی که تحت شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند، قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و نه تنها مجبور به تعدیل کارگران و پرسنل خود می‌شوند بلکه با خطر ورشکستگی هم مواجه هستند.»

برگرفته از «تارنگاشت اتاق اصناف تهران»  ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹

این گزارش، اندکی در نشانه گذاری ها از سوی اینجانب ویرایش شده است. برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!