«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

... یادشان رفته که نماد «دولت تدبیر و امید» ما را بگنجانند! ـ بازانتشار

از این نمودار سر در آوردید؟! وللهِ من هم از این سه گوشه ها و لوزی ها و رنگ های گوناگون سر در نمی آورم! همکاران باسواد من، یادشان رفته که در میان این همه رنگ، بنفش را که بهترین نشانه ی کبودی و خفقان و نماد «دولت تدبیر و امید» ماست، بگنجانند!

ب. الف. بزرگمهر  ششم اسپند ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/02/blog-post_9313.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!