«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۷, یکشنبه

بیرون! اینجا تنها جای خودی هاست ...

در پی دست از کار کشیدن، راهپیمایی و گردهمایی های سه هزار کارگر «شرکت معادن زغال سنگ کرمان»، روز دوشنبه، یکم اردیبهشت ماه گذشته، بامداد دیروز، ششم اردی بهشت ماه، نشست بررسی چالش های کارگران با گرد هم آمدنِ محمدجواد فدایی، استاندار کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس فرمایشی از کرمان و راوَر و دست اندرکارانِ شرکت یادشده، در استانداری کرمان برگزار شد؛ گرچه، نکته ی چشمگیر نه دورِ همیِ مُشتی خرموش دون پایه که بیرون راندن نمایندگانِ سه هزار کارگر «معادن ذغالسنگ کرمان» بهمراه خبرنگاران، درست پیش از آغاز نشست بود!* پیام خرموش های اسلام پیشه از این روشن تر نمی شود:
بیرون! اینجا تنها جای خودی هاست ...

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   هفتم اردی بهشت ماه ۱۳۹۹

* بنیاد داده ها برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» به تاریخ هفتم اردی بهشت ماه ۱۳۹۹ با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر

زیرنویس تصویر:
نمایندگان ما را بیرون می کنید؟!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!