«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

این توافقنامه ی ننگین، سرنوشت کشورمان را بدست اهریمنان جهان سرمایه خواهد سپرد! ـ بازانتشار

متن دستینه شده از سوی نمایندگان رژیم ورشکسته ی جمهوری اسلامی با «ششلول بندهای جامعه جهانی» و ریزه خواران روسی و چینی!

برخلاف یاوه گویی های بیشمار دست اندرکاران و پادوهای ریز و درشت «نظام» و پرخاش های بیهوده و دستِ بالا سزاوار دلسوزی۱ آن رهبر نادان و نابکار که دانش و بینش وی از جُستارها و چالش های سیاسی و اجتماعی از چارچوب واژه هایی چون «بداخمی»، «لبخند»، فراتر نمی رود،۲ متن دستینه شده از سوی نمایندگان رژیم ورشکسته ی جمهوری اسلامی با «ششلول بندهای جامعه جهانی» و ریزه خواران روسی و چینی اش («فاکت شیت»)۳ با نادیده گرفتن برخی نارسایی های برگردان پارسی آن، نمی تواند مورد هیچگونه تعبیر و تفسیری دلخواه قرار گیرد. همه چیز بگونه ای باریک، سیاه روی سپید نوشته شده و آنجا که هنوز همداستانی در کار نیست نیز بروشنی یادآوری شده است.۴

نه کشورهای امپریالیستی و نه هیچ کشور دیگری از آن میان، رژیم فرومایه ی جمهوری اسلامی نمی توانند در متنی دستینه شده دست ببرند و «فاکت شیت» گونه ی «یانکی»، انگلیسی یا به گفته ی پادوهای رژیم: «ایرانی» بیرون بدهند. متنی روشن و باریک بینانه فراهم شده را کسی نمی تواند به دلخواه خود تعبیر و تفسیر نماید. به این ترتیب، سخن از «فاکت شیت ایرانی» که گویا قرار است بزودی بیرون داده شود، از سویی نیرنگبازی تمام عیار برای پنهان نگاه داشتن «فاکت شیت» دستینه شده از سوی نمایندگان رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در «سیاه بازی هسته ای» است و از سوی دیگر دستِکم گرفتن آگاهی عمومی ایرانیان و ریشخند کردن مردم ایران است.۵

این توافقنامه ی ننگین، غیرقانونی و برباددهنده ی یکی از مهم ترین دستاوردهای دانشورانه و فنی ایران، راه چنگ اندازی های گسترده تر امپریالیست ها بر هستی میهن مان را بیش از پیش خواهد گشود و سرنوشت کشورمان را بدست اهریمنان جهان سرمایه خواهد سپرد. این نکته را نه آن رهبرِ دَبَنگِ سخن سرا که از نوک بینی اش بیش تر نمی بیند، درمی یابد و نه گروه روشنفکران خودباخته یا از آن ها بدتر، فریفتگانی که می پندارند با پیمودن چنین راهی، نُقل و نبات در کار خواهد بود و «شیطان بزرگ» که به «سوسن خانم» دگردیسه شده با «الله کرم» زندگی خوب و خوشی در کنار یکدیگر آغاز خواهند نمود.

زهی پندار خام و ناروا!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۴

پی نوشت:

۱ ـ «حتی انسانی که عنوان ”رهبری ارشد“ را همراه دارد، باید به خواسته‌های هواداران خود توجه کند»،
برگرفته از یادداشت «ابراز امیدواری اوباما به توافق اتمی در پی صحبت‌های رهبر ایران»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها

۲ ـ چنین واژه هایی در جهان سیاست و دیپلماسی جایی ندارند و از هیچ آرشی برخوردار نیستند.
«کشیش صلح جو و ضدفاشیست که به یاری یکی از قهرمانان بزرگ جنگ جهانی از «اتحاد شوروی» از زندان «گشتاپو» رهایی یافته و به سوییس فرستاده شده از دوست قدیمی خود، سیاستمدار کهنه کار دوره ی پیش از روی کار آمدن نازی ها در آلمان و به ناچار کوچ کرده به سوییس می پرسد:
«آیا براستی می پنداری که آمریکایی ها و انگلیسی ها که به عیسا مسیح ایمان دارند به گفتگو با ضدمسیحی ها [منظور فرستادگان آلمان نازی است. ب. الف. بزرگمهر] تن در خواهند داد؟»
 ... و سیاستمدار کهنه کار پاسخ می دهد:
«کشیش ارجمند! سیاستمداران، واژه هایی چون بدکار، نیکوکار، ضدمسیح، مسیح بکار نمی برند! سیاستمداران، پیش از زیر فشار نهادن، تراز نیروها را می آزمایند ...»،
«سیاستمداران، واژه هایی چون بدکار، نیکوکار، ضدمسیح، مسیح بکار نمی برند ...»، ب. الف. بزرگمهر      نهم اردی بهشت ماه ۱۳۹۳

۳ ـ «فکت شیت» (fact sheet) برگه ای دربرگیرنده ی آگاهی های سودمند درباره ی جُستاری ویژه برای آگاهی عمومی

۴ ـ اگر ادعاهای پادوهای رژیم درست است، چرا هیچیک از کشورهای دیگر  دستینه کننده ی آن توافقنامه ی ننگین و از آن میان، بویژه روس ها و چینی ها که هنوز در بسیاری از زمینه های سیاسی با همچشمان باختری خود زاویه دارند، درباره درستی آن چیزی نگفته یا درباره ی متن منتشر شده از سوی «یانکی» ها زبان به انتقاد نگشوده اند؟!

۵ ـ روشن است که چنین گفته ای، خودفروختگان و مزدوران ایرانی تبار درون و برون ایران را که چپ و راست بیانیه نیز داده اند، دربرنمی گیرد. درباره ی خودباختگان و نابخردانی که در دام تبلیغات رسانه ای امپریالیستی ـ سیهونیستی گرفتار شده، در پی چنین مزدوران فرومایه ای راه افتادند، جداگانه یادداشتی کوتاه خواهم نوشت.

***

«فاکت‌شیت» وزارت خارجه آمریکا از تفاهم اتمی لوزان

متن زیر برگردان جزییات بندهای تفاهم اتمی کنونی میان ایران، «اتحادیه اروپا» و کشورهای «گروه ۱+۵» است که تارنگاشت رسمی وزارت خارجه «ایالات متحد» منتشر کرده است.

آن چه در زیر می‌آید، موردهای کلیدی تفاهم‌نامه ی دربرگیرنده ی «برنامه ی عمل مشترک» درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است که در لوزان سوییس مورد تصویب طرفین قرار گرفت.

بر بنیاد موردهای یاد شده، قرار است متن فرجامین «تفاهم‌نامه» تا ۹ تیر ماه ۱۳۹۴ (۳۰ ماه ژوئن ۲۰۱۵)، نگاشته شود. این موردها همان نکته های پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای میان ایران، «اتحادیه اروپا» و کشورهای عضو «گروه ۱+۵» است.

شایان یادآوری است که جزییات مهم اجرایی، همچنان جستار ستیزه میان طرف هاست و تا هنگامی که بر سر همه ی موردها توافق بدست نیاید، بر سر هیچ یک از موردها توافقی انجام نخواهد گرفت. با همین آماج، در ماه‌های آینده خواهیم کوشید که بر بنیاد این موردها متن فرجامین «تفاهم‌نامه» را آماده کنیم.

با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از سوی اینجانب:    ب. الف. بزرگمهر

***

غنی‌سازی

ایران موافقت کرد تا حدود دوسوم سانتریفیوژهای نصب شده خود را کاهش دهد. تحت توافق اخیر، ایران شمار سانتریفیوژهای خود را از ۱۹۰۰۰ عدد در حال حاضر به ۶۱۰۴ عدد می‌رساند، از این میزان ۵۰۶۰ سانتریفیوژ به مدت ۱۰ سال غنی‌سازی اورانیوم را ادامه خواهند داد. تمامی ۶۱۰۴ سانتریفیوژ فوق از نوع «آی‌آر ـ ۱» خواهند بود، یعنی نخستین نسل سانتریفیوژهای ایران.

ایران موافقت کرد که دست‌کم ۱۵ سال اورانیوم را بیش از ۳٫۶۷ درصد غنی نکند.

ایران موافقت کرد که به مدت ۱۵ سال ذخیره کنونی ۱۰۰۰۰ کیلویی اورانیوم با درصد غنی‌سازی پایین خود را به ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۳٫۶۷ درصد غنی‌شده کاهش دهد.

تمامی سانترفیوژهای مازاد و زیرساخت غنی‌سازی کشور در محلی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت و تنها به عنوان جایگزین سانتریفیوژها و تجهیزات فعال مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ایران موافقت کرد که به مدت ۱۵ سال هیچ تجهیزات جدیدی با هدف غنی‌سازی احداث نکند.

زمان خروج ایران، یعنی زمانی که ایران نیاز خواهد داشت تا به مقدار کافی ماده شکافنده برای ساخت یک جنگ‌افزار هسته‌ای تولید کند، هم اینک دو تا سه ماه برآورد می‌شود. این زمان تحت چارچوب کنونی، برای مدتی دست‌کم ده ساله به حداقل یک سال افزایش خواهد یافت.

ایران تأسیسات فردو را تغییر خواهد داد تا دیگر امکان غنی‌سازی نداشته باشد.

ایران موافقت کرد که تا ۱۵ سال در تأسیسات فردو اورانیوم غنی‌سازی نکند.

ایران موافقت کرد که تأسیسات فردو را تنها برای استفاده در مقاصد صلح‌آمیز تغییر کاربری دهد، [فردو] به مرکزی پژوهشی، فناوری، هسته‌ای و فیزیکی تغییر کاربری خواهد یافت.

ایران توافق کرد که تا ۱۵ سال در فردو هیچ گونه فعالیت پژوهشی و تولیدی مرتبط با غنی‌سازی انجام ندهد.

ایران تا ۱۵ سال هیچ ماده شکافنده‌ای در فردو نخواهد داشت.

حدود دوسوم سانتریفیوژها و زیرساخت‌های فردو جابه‌جا خواهند شد. باقی‌مانده سانتریفیوژها هم برای غنی‌سازی مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. تمامی سانتریفیوژها و زیرساخت مرتبط تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهند گرفت.

برای مدت ۱۰ سال ایران تنها اورانیوم خود را با ۵۰۶۰ عدد سانتریفیوژ نسل اول «آی‌آر-۱» در تأسیسات نطنز غنی‌سازی خواهد کرد.

ایران موافقت کرد که به مدت ده سال تنها اورانیوم خود را با سانتریفیوژهای نسل اول «مدل آی‌آر-۱» در تأسیسات نطنز غنی‌سازی کند، و سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر خود را از دور خارج کند.

ایران تعداد ۱۰۰۰ سانتریفیوژ مدل «آی‌آر-۲ام» که هم اینک در نطنز نصب هستند را از دور خارج خواهد کرد و به مدت ۱۰ سال آنها را در محلی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد داد.

ایران برای مدت دست‌کم ده سال از سانتریفیوژهای مدل «آی‌آر-۲»، «آی‌آر-۴»، «آی‌آر-۵»، «آی‌آر-۶» یا «آی‌آر-۸» برای تولید اورانیوم غنی‌شده استفاده نخواهد کرد. ایران از سانتریفیوژهای پیشرفته خود برای انجام طرح‌های محدود تحقیق و توسعه، با توافق و برنامه و جزئیات تأییدی کشورهای گروه ۱+۵، استفاده خواهد کرد.

برای ده سال غنی‌سازی و اعمال تحقیق و توسعه مرتبط با غنی‌سازی ایران به بازه زمانی خروج دست‌کم یک ساله محدود خواهد شد. فراتر از این ۱۰ سال، ایران باید به برنامه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه غنی‌سازی خود پایبند بماند - که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال می‌شود، این برنامه‌ها باید در راستای تفاهم هسته‌ای و تحت مفاد پروتکل الحاقی باشند که محدودیت‌های خاصی را در ظرفیت‌های غنی‌سازی ایران ایجاد می‌کنند.

بازرسی‌ و شفافیت

سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران، از جمله در نطنز و همچنین محل تأسیسات سابق غنی‌سازی کشور در فردو، به صورت منظم دسترسی خواهد داشت و با استفاده از جدیدترین فناوری‌های نظارتی بازرسی به عمل خواهد آورد.

بازرسان به زنجیره تأمین برنامه هسته‌ای ایران دسترسی خواهند داشت. به منظور جلوگیری از انحراف برنامه هسته‌ای به برنامه‌ای مخفیانه، با استفاده از سازوکارهایی جدید شفافیت و بازرسی، مواد و/یا اجزای برنامه هسته‌ای از نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بازرسان به طور پیوسته به معادن و آسیاب‌های اورانیوم دسترسی خواهند داشت، جایی که ۲۵ سال است که ایران کیک زرد تولید کرده است.

بازرسان به طور پیوسته، به مدت ۲۰ سال، تولید تجهیزات ذخیره‌سازی، استوانه‌های ویژه و روتورهای سانتریفیوژهای ایران را تحت نظارت قرار خواهند داد. مرکز تولید سانتریفیوژهای ایران به حالت تعلیق درخواهد آمد و تحت نظارت پیوسته قرار خواهد گرفت.

تمامی سانتریفیوژها و زیرساخت غنی‌سازی موجود در فردو و نطنز جابه‌جا شده و تحت نظارت پیوسته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهند گرفت.

به عنوان یک گام برای شفاف‌سازی مضاعف، یک کانال ویژه تأمینی برای برنامه هسته‌ای ایران ایجاد خواهد شد، از طریق این کانال تأمین، فروش و انتقال مواد و فناوری دارای کاربری دوگانه مرتبط با فناوری هسته‌ای ایران، به صورت مورد به مورد، مورد نظارت و تأیید قرار خواهد گرفت.

ایران موافقت کرد که پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به مرحله اجرا درآورد، و دسترسی و اطلاعات بسیار بیشتری را درباره برنامه هسته‌ای خود در اختیار آژانس قرار دهد، این اطلاعات هم تأسیسات اعلام شده را شامل می‌شود و هم تأسیسات اعلام نشده را.

از ایران خواسته خواهد شد که شرایطی را مهیا کند تا آن دسته از سایت‌های مشکوک یا تأسیساتی که اتهام غنی‌سازی مخفیانه درباره آنها وجود دارد، تأسیسات تبدیلی، تأسیسات تولید سانتریفیوژ یا تأسیسات تولید کیک زرد ایران در هر نقطه‌ای در سرتاسر کشور برای بازرسی آژانس بین‌المللی در دسترس باشند.

ایران موافقت کرد که کد ۳٫۱ را به مرحله اجرا درآورد، که به معنای اعلام پیش از موعد و زودهنگام ساخت تأسیسات جدید است.

ایران مجموعه‌ای از سازوکارهای توافقی را برای رفع نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای خود به مرحله اجرا درخواهد آورد.

رآکتورها و بازفرآوری

ایران موافقت کرد که در اراک یک رآکتور آب سنگین پژوهشی را بازطراحی و بازسازی کند، این طراحی برمبنای طرحی است که مورد توافق کشورهای ۱+۵ قرار گرفته، این طراحی پلوتونیوم سطح تسلیحاتی تولید نخواهد کرد، و از پژوهش‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و تولید مواد رادیوایزوتوپ پشتیبانی خواهد کرد.
هسته اصلی رآکتور که توانایی تولید مقادیر قابل توجهی از پلوتونیوم تسلیحاتی را دارد، یا نابود شده یا از کشور خارج خواهد شد.

ایران تمامی سوخت مصرف شده رآکتور خود را برای طول مدت عمر رآکتور از کشور خارج خواهد کرد.
ایران به صورت نامحدود تعهد کرده که بر روی سوخت هسته‌ای مصرفی خود عملیات بازفرآوری یا پژوهش‌های بازفرآوری انجام ندهد.

ایران آب سنگین مازاد بر نیاز رآکتور تغییر داده شده اراک را ذخیره نخواهد کرد و به مدت ۱۵ سال هرگونه آب سنگین را در بازار بین‌المللی به فروش خواهد رساند.

ایران به مدت ۱۵ سال هیچ رآکتور آب سنگین دیگری نخواهد ساخت.

تحریم‌ها

در صورتی که ایران به شکلی قابل تأیید به تعهدات خود پایبند بماند، تحریم‌ها علیه این کشور به حال تعلیق درخواهد آمد.

تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بعد از آن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تمامی گام‌های هسته‌ای خود را برداشته، به تعلیق درخواهند آمد. اگر در هر زمانی ایران نتوانست به تعهدات خود عمل کند، این تحریم‌ها مجدد برقرار خواهد شد.

طراحی تحریم‌های هسته‌ای ایالات متحده علیه ایران برای بیشتر مدت زمان تفاهم هسته‌ای برجای خواهد ماند و امکان برقراری مجدد در صورت سرپیچی قابل توجه را خواهد داشت.

تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران همزمان با تکمیل اقدامات هسته‌ای ایران برای رفع همه نگرانی‌های کلیدی لغو خواهند شد (غنی‌سازی، فردو، اراک، ابعاد احتمالی نظامی و شفافیت(.

اگرچه مفاد اصلی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، آنهایی که به امر جابه‌جایی فناوری‌ها و فعالیت‌های حساس مرتبط است، از طریق یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل مجدد برقرار خواهد شد. این قطعنامه جدید تفاهم هسته‌ای را مورد تأیید قرار خواهد داد و اجرای کامل آن را خواستار خواهد شد. همچنین قطعنامه یاد شده یک کانال تأمینی – که در بالا به آن اشاره شدرا به عنوان سازوکار تضمین شفافیت تعیین خواهد کرد. محدودیت‌های مهمی در زمینه تسلیحات متعارف و موشک‌های بالستیک نیز در این قطعنامه گنجانده شده و مفادی هم به آن افزوده خواهد شد که اجازه انجام بازرسی محموله‌ها و انسداد دارایی‌ها را خواهند داد.

برای رفع هرگونه مناقشه میان طرفین، یک مرجع ویژه تعیین خواهد شد که به هر یک از طرفین تفاهم هسته‌ای این امکان را خواهد داد که حل و فصل مناقشات درباره اجرای تعهدات تفاهم هسته‌ای را از آن طریق پیگیری کنند.

اگر از طریق فوق مسئله‌ای مهم قابل حل و فصل نباشد، تمامی تحریم‌های سابق سازمان ملل را می‌توان مجدد برقرار کرد.

تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران بر سر تروریسم، نقض حقوق بشر و موشک‌های بالیستیک تحت این تفاهم همچنان برقرار خواهند ماند.

فازبندی

برای مدت ۱۰ سال، ایران ظرفیت غنی‌سازی داخلی و تحقیق و توسعه خود را محدود خواهد کرد و از این طریق تضمین خواهد کرد که زمان خروج [احتمالیش] از تفاهم دست‌کم یک سال خواهد بود. فراتر از آن، ایران به برنامه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه غنی‌سازی طولانی‌مدت خود – که به گروه ۱+۵ اطلاع داده - محدود خواهد ماند.

برای مدت ۱۵ سال، ایران بخش‌های دیگری از برنامه هسته‌ای خود را نیز محدود خواهد کرد. برای مثال، ایران هیچ تأسیسات غنی‌سازی جدید یا رآکتورهای آب سنگین جدیدی نخواهد ساخت و ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را محدود کرده و روند شفاف‌سازی مضاعفی را خواهد پذیرفت.

بازرسی‌های مهم و گام‌های شفاف‌سازی برای مدت زمان فراتر از ۱۵ سال ادامه خواهند یافت. پایبندی ایران به پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دائمی است، که شامل الزامات شفاف‌سازی و دسترسی به تأسیسات ایران خواهد بود. بازرسی دقیق زنجیره تأمین اورانیوم ایران برای ۲۵ سال ادامه خواهد یافت.

حتی پس از پایان مدت شدیدترین محدودیت‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران، ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) باقی خواهد ماند، که ساخت و دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران را منع کرده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مسئول نظارت بر برنامه هسته‌ای این کشور قرار خواهد داد.


از ویرایش و پارسی نویسی متن بالا با آنکه در برخی جاهای آن نارسایی های آشکار در برگردان به چشم می خورد، دانسته خودداری نموده ام.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!