«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۴, پنجشنبه

یکی از سدهای بزرگ کارگران هستند ... ـ بازانتشار

«خصوصی سازی یکی از سیاست های قطعی نظام است ... لازم است دراین زمینه آسیب شناسی انجام شود تا مشخص شود که موانع پیش روی خصوصی سازی و واگذاری چیست و آیا این برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است یا نه؟ ... همه دستگاهها و ارکان نظام باید برای تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای مناسب خصوصی سازی همکاری و تمام تلاش خود را بکار گیرند.»

گفته های «دودکش بچه ترسانِ نظام» در نشست «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «ایسنا»  ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶

دنباله ی گفته های درگوشی و نانوشته ی «دودکش نظام» در پشت درهای بسته:
یکی از سدهای بزرگ کارگران هستند که انشاء الله با جان بسر کردن شان، همه را از سر راه خصوصی سازی برمی داریم. ما به این همه کارگر و نانخور نیاز نداریم. همانگونه که درهای اقتصادی را باز نهاده ایم تا سرمایه داران از گوشه و کنار جهان برای تعامل به اینجا تشریف فرما شوند، درروهای کشور را هم باید بیش از پیش باز کنیم تا این ها گورشان را گم کنند و نظام مان کمی سبک شود و انشاء الله جان بگیرد.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!