«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

کجایید مدعیان رهبری طبقه کارگر؟! ـ بازانتشار

کجایید مدعیان رهبری طبقه کارگر؟! سرتان در کدام آخور گیر است؟ چندین سال است که ما در میدانیم و شما همچنان به گفتگوهای شیرینِ روشنفکرخرکنی سرگرمید. هنوز دیر نیست؛ ولی نیروی مان را هرز می برند و فردای روزگار، هیچ چیز روشن نیست.

ب. الف. بزرگمهر   نهم اَمرداد ماه ۱۳۹۷


زیرنویس تصویر:
یکی از هزاران گردهمایی های پرخاش آمیز کارگری و کارمندی در ایران (جلوی ساختمان وزارت نیرو ـ تهران)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!